Mexiko v prvním čtvrtletí 2019 přilákalo zahraniční investice za 10 miliard dolarů

Mexiko v prvním čtvrtletí roku 2019 obdrželo 10 miliard dolarů v přímých zahraničních investicích (PZI), což představuje nárůst o 7 % ve srovnání s údajem za stejné období roku 2018. Podle ministerstva hospodářství se tento nárůst soustředil do oblastí reinvestic a nových investic.
Největší objem PZI směřoval do výroby (36,7 %), dále do finančních a pojišťovacích služeb (23,8 %), obchodu (10,4 %), médií (7,4 %), výroby elektrické energie, vody a plynu (5,8 %) a do stavebnictví (5,4 %).
Podle země původu Mexiko obdrželo 43,1 % PZI z USA, 13,8 % ze Španělska, 6,9 % z Belgie, 5,8 % z Kanady, 5,2 % z Nizozemska a ostatní země přispěly zbývajícími 25,2 %.


  • Země: MX – Mexiko
  • Datum zveřejnění: 22.05.2019

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Mexico City
Zdroj: El Economista

 

Souborové přílohy

• Teritorium: Amerika | Mexiko | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme