Mexiko – Zpracovatelský průmysl s menším počtem pracovníků, ale s vyššími platy

Dle údajů ze statistického úřadu, průměrná reálná mzda dělníků a zaměstnanců v sektoru vzrostla o 3,6 %. Nejvýraznější pokrok v oblasti práce zaznamenala skupina dělníků. Celkový počet odpracovaných hodin dělníků byl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku snížen o 1,7 % a ve srovnání s předchozím měsícem o 0,9 %. Na druhou stranu mzdy přijaté dělníky se meziročně zvýšily o 4,4 % a sociální dávky vzrostly o 2,9 %.
Ze všech odvětví zpracovatelského průmysl je lídrem průmysl výroby počítačů, komunikačních a měřících zařízení, a dalších elektronických zařízení. Zmíněný průmysl dokázal začlenit do výroby nejvíce pracovníků a nejefektivněji zlepšit pracovní podmínky svých zaměstnanců. 


  • Země: MX – Mexiko
  • Datum zveřejnění: 19.11.2019

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Mexico City
Zdroj: El Economista

Souborové přílohy

• Teritorium: Amerika | Mexiko | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme