Mexiko zpřísňuje pravidla pro označování potravin a nápojů

S účinností od 1. října 2020 zavádí Mexiko nový způsob označování veškerých potravin a nealkoholických nápojů bez ohledu na zemi původu. Mexiko se tak přidá k dalším zemím Latinské Ameriky, které již k obdobným změnám v boji proti obezitě přistoupily.

Hlavním důvodem ke zpřísnění úpravy je dlouhodobý nárůst počtu lidí trpících nadváhou a obezitou. Podle dat OECD trpí 73 % obyvatel Mexika nadváhou a 28 % obyvatel dokonce obezitou, a mexickou vládu tento problém přijde ročně na nemalé prostředky (OECD odhaduje celkový dopad až ve výši 5,3 % HDP). Mexiko se tak přidá k dalším zemím Latinské Ameriky jako Chile, Brazílie, Uruguay nebo Peru, které již k obdobným změnám v boji proti obezitě přistoupily.

Dle nového nařízení (novelizace normy NOM-51) budou mít výrobci povinnost umístit upozornění na obsah určitých látek, které spotřebiteli umožní rychle, jasně a pravdivě identifikovat zboží s nadbytkem rizikových živin. Mezi ty se řadí zejm. cukry, mastné tuky, nasycené tuky, sůl či kofein. Upozornění musí být uvedeno na přední straně obalu ve výrazných černých osmiúhelnících s bílým obrysem.

V případě, že je produkt označen touto varovnou etiketou, nesmí obsahovat animované obrázky, známé tváře, celebrity, dárky, hračky ani soutěže. Tedy vše, co by mohlo vybízet ke konzumaci děti a mladistvé. Ti jsou považováni za jednu z nejohroženějších skupin, jejich počet se totiž mezi lety 1996 a 2016 zdvojnásobil (z 7,5 % v roce 1996 na 15 % v roce 2016).

Nová úprava bude platit od 1. října 2020 a její implementace proběhne ve třech fázích. Na nátlak místních i zahraničních výrobců bude umožněno úvodní přechodné období do 31. 11., do kdy nebude nedodržení nových pravidel sankcionováno.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Mexiku (Mexiko). Autorky: Daniela Sedláková, Zuzana Stiborová.

• Teritorium: Mexiko
• Oblasti podnikání: Potravinářský průmysl

Doporučujeme