Mexiko zvyšuje minimální mzdu: pozitivní opatření, ale nedostatečné

Vláda prezidenta Lópeze Obradora v pondělí oznámila, že plánuje zvýšení minimální denní mzdy na 102 pesos (zhruba 115 Kč), resp. 176 pesos (200 Kč) v 30 kilometrů širokém pásmu podél hranice s USA. Aktuální minimální denní mzda v Mexiku činí 88 pesos. Nárůst od ledna 2019 pocítí pouze 1 procento zaměstnanců ve formálním sektoru, kteří aktuálně berou minimální mzdu. Těch, co berou více a pracujících v neformálním sektoru, se nárůst nedoktne. Ve skutečnosti je ale většina minimální mzdy vyplácena právě v neformálním sektoru.
„Je pozitivní, že se vláda snaží minimální mzdě navrátit status zaručující blahobyt nebo přinejmenším status ukazatele, který v dlouhodobém hledisku dovolí o dosažení blahobytu uvažovat,“ řekl José Luis de la Cruz, ředitel Institutu pro rozvoj a hospodářský růst. Odborník nicméně dále uvedl, že přibližně sedm milionů lidí má příjem menší nebo na úrovni minimální mzdy, přičemž převážná většina z nich pracuje v neformálním sektoru. Uvést do souladu s právním rámcem tento sektor by mělo mnohem větší pozitivní dopad na sociální zabezpečení lidí, dodal. 


  • Země: MX – Mexiko
  • Datum zveřejnění: 20.12.2018

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Mexico City
Zdroj: Economíahoy.mx

Souborové přílohy

• Teritorium: Amerika | Mexiko | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme