Mezi ministerstvy roztály ledy, nový projekt pomůže exportérům

Českým exportérům a zájemcům o investice v zahraničí má výrazně pomoci nový společný projekt Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, agentury CzechTrade a Ministerstva zahraničních věcí ČR. Nové klientské centrum pro export a katalog služeb pro exportéry je všem zájemcům z řad českých podnikatelů k dispozici od 1. října 2014 v pražském sídle agentury CzechTrade.Exportéři mají nově k dispozici také tzv. Mapu globálních oborových příležitostí pro české vývozce s přehledem nejvýznamnějších sektorů pro vývoz i dovoz a také perspektivních oborů pro export v 90 zemích, kde má ČR své zastoupení. MPO a MZV se dohodly i na společném vzdělávání budoucích ekonomických diplomatů.

„Zahájení provozu Klientského centra pro export (KCE) je výsledkem dohody obou ministerstev a intenzivní snahy zjednodušit exportérům přístup na zahraniční trhy. Jde o první a dnes jediné centrum, kde poskytujeme exportérům všechny potřebné služby komplexně a na jednom místě. Základní okruh služeb je zcela zdarma. Dostanete zde naprosto ucelený přehled o službách zhruba v 90 zemích světa,“ prozradil generální ředitel agentury CzechTrade Radomil Doležal.

Pomoc na jednom místě

Dosud měli zájemci o vývoz zboží do zahraničí, případně potenciální investoři problém, zda se mají se obracet na agenturu CzechTrade, MPO nebo přímo na zastupitelské úřady jednotlivých zemí. Spolupráce mezi zmíněnými státními institucemi se nyní díky dohodě zástupců obou klíčových ministerstev dostává do nové roviny. Experti obou úřadů budou od nynějška exportérům k dispozici na jednom kontaktním místě.

Ve společném kontaktním centru MPO, MZV a CzechTrade dostanou čeští podnikatelé zdarma doporučení pro obchodní jednání v jednotlivých státech, bude jim poskytnuta podpora pro obchodní jednání se zahraničními subjetky, případně i vyhledán základní okruh možných partnerů. Exportéři se dočkají například i zprostředkování seznamu překladatelů a tlumočníků a obdrží důležité informace ze zahraničních trhů.

Asistenci a podporu při jednání s oficiálními institucemi a státními podniky v cizích zemích, podporu u veřejných zakázek a využívání rozvojových a dalších fondů zajistí přímo pracovníci ministerstva zahraničních věcí. „Jsem rád, že se nám podařilo definovat služby pro české exportéry, které v zahraničí získají od zastupitelských úřadů i od pracovníků agentury CzechTrade. Základní servis, který bude poskytován v celé síti jednotně a bezplatně, umožní firmám využít služby naší  ekonomické diplomacie v  nevídaném rozsahu,“ doplnil náměstek ministra zahraničních věcí Martin Tlapa.

Nejvíce poptávané a využívané služby: průzkumy trhu, zjištění bonity zahraničních partnerů, organizace obchodních jednání, oslovení potenciálních obchodních partnerů a ověření jejich zájmu o výrobek či službu, dlouhodobá exportní asistence, organizování prezentačních akcí v zahraničí či zpracování analýz trendů a obchodních příležitostí. Nabídku pak doplňují další služby poskytované agenturou CzechTrade, například exportní vzdělávání nebo individuální konzultace se zahraničními zástupci.

Lobbing a vyšší diplomacie

„Došlo ke sblížení Exportní akademie agentury CzechTrade a Diplomatické akademie MZV. Programy obou institucí se sblížily. Byl zde vytvořen jednotný systém vzdělávání pro lidi z CzechTrade a MPO, kteří můžou tvořit další personální základnu pro ekonomické diplomaty v síti zastupitelských úřadů,“ uvedl náměstek ministra průmyslu Vladimír Bärtl. První společný kurz proběhne v listopadu. Absolventi kurzu pak budou moci působit jak v agentuře CzechTrade, tak jako ekonomičtí diplomaté na jednotlivých zastupitelských úřadech.

KCE a služby jednotné zahraniční sítě jsou určeny malým a středním firmám, ale mohou pomoci i velkým podnikům, jež mají zájem o zakázky většího rozsahu. „Naše pomoc pro malé a střední podniky spočívá především v nastavení pravidel, u velkých firem přichází něco, co můžeme nazvat lobbingem nebo Trade Advocacy ze strany státu. V budoucnu bychom rádi s panem náměstkem Tlapou nabídli také svůj čas ke konzultacím v Klientském centru, abychom mohli v rámci projektového plánování řešit s českými firmami záležitosti, které budou vyžadovat sofistikovanější asistenci, a kde je potřeba zapojit vyšší diplomacii,“ doplnil náměstek Bärtl

Kdy a kde…

Klientské centrum pro export bylo otevřeno v sídle agentury CzechTrade v Dittrichově ulici na Praze 2. Zájemci jej mohou kontaktovat každý všední den od 8:30 do 16 hodin. Od úterý do čtvrtka se lze také objednat na osobní konzultaci. Více informací a katalog služeb najdete na portálu BusinessInfo.cz, resp. též www.businessinfo.cz/kce.

Doporučujeme