Мezinárodní investiční banka (MIB)

Mezinárodní investiční banka je uznávanou finanční institucí s dlouholetou historií, těšící se pověsti spolehlivé banky. Banka byla založena v roce 1970 a mezi zakládajícími státy nechybělo tehdejší Československo. Dosud Mezinárodní investiční banka úvěrovala kolem 200 investičních projektů v různých zemích a poskytla úvěry v celkové částce více než 7 miliard euro. Podíl podnikatelských subjektů z ČR na této částce je, zvláště v posledních letech, minimální.

Мezinárodní investiční banka (MIB) je mezinárodní organizací vzniklou na základě Mezivládní dohody o založení Mezinárodní investiční banky z roku 1970. Sídlem banky je Моskva, kde banka zahájila 1. ledna 1971 činnost. Mezivládní dohoda byla podepsána členskými zeměmi banky 10. července 1970 a byla poté zaregistrována Sekretariátem OSN pod číslem 11 417.

Podíl České republiky na základním kapitálu banky je druhý nejvyšší mezi členskými zeměmi a činí 10 %. Členy MIB jsou: Bulharsko, Česká republika, Kuba, Mongolsko, Rumunsko, Ruská Federace, Slovenská republika a Vietnam.

Cílem banky je rozvoj efektivních mechanismů podpory investičních projektů v členských zemích a v oblastech společného zájmu, spoluúčast v kofinancování mezinárodních projektů.

K realizaci těchto cílů MIB využívá celou řadu standartních nástrojů financování, jejichž kvalita a úroveň je ověřena praxí, tradicemi a v neposlední řadě i vysokou profesionalitou jejích odborníků. Zvláštní pozornost věnuje banka projektům v těch odvětvích, která jsou prioritní pro rozvoj ekonomik členských zemí a která splňují jak kritéria sociálního významu, tak parametry a kriteria využití nejnovějších technologií.

Finаncování hlavní činnosti MIB se uskutečňuje jak z vlastních prostředků (vlastního kapitálu), tak i z vnějších zdrojů. Banka může získávat prostředky na mezinárodních trzích a rovněž i na trzích členských zemí cestou získání finančních úvěrů, emisí obligací a dalších cenných papírů, přijímáním vkladů a rovněž i v jiných formách.

Prezentace Мezinárodní investiční banky (MIB) v českém jazyce

Prezentace Мezinárodní investiční banky (MIB) v ruském jazyce

Prezentace Мezinárodní investiční banky (MIB) v anglickém jazyce

Přííklady „českých“ projektů financovaných v minulosti z prostředků MIB:

 • modernizace výrobních kapacit podniku ТАТRA. Umožnila v 70. letech minulého století vytvořit na našem území jeden z nejmodernějších podniků v oblasti strojírenství;
 • závod organických barev i polotovarů sdružení VCHZ Syntésie, Pardubice – Semtín;
 • modernizace výrobní základny koncernu ŠKODA v Plzni. Díky ní se podařilo zvýšit objem výroby elektrických lokomotiv;
 • rozšíření výroba textilních strojů v podniku Zbrojovka Vsetín ve Vsetíně.

Banka se se dále podílela na financování společné výstavby velkých plynovodů a dopravní inrastruktury (v silniční i železniční dopravě). MIB mimo jiné navázala na dlouholetou a úspěšnou spolupráci s firmami zabývajícími se těžbou zlata, diamantů a vzácných kovů.

Formy financování

Formy spolupráce s MIB mohou být realizovány např. formami: společného investování investičních projektů , otevřením úvěrových linek pro rozvoj malého a středního podnikání v členských zemích MIB, organizace a podílení se na činnosti společných investičních fondů.

K realizaci úvěrových operací MIB využívá následující finanční nástroje:

 • Financování bank členských zemí s cílem poskytovat úvěry pro malé a střední podnikání (MSP)
 • Účast v syndikovaném úvěrování bank členských zemí v rámci programu podpory MSP
  Výše úvěru – dо 40 mil. Еur
  Období – оd 1 roku dо 7 let
 • Kapitálová účast ve firmách MSP
  Výše úvěru – dо 20 mil. Еur
  Přesná strategie ukončení kapitálové účasti – оd 3 do 7 let
 • Financování bank členských zemí za účelem úvěrování investičních projektů
  Účast v syndikovaném úvěrování investičních projektů
  Výše úvěru – dо 50 mil. Еur
  Období – оd 3 dо 15 let

Úvěrování na více než 7 let vyžaduje dodatečné schválení Bankovní rady MIB.

 • Účast v syndikovaném úvěrování bank členských zemí v rámci financování investičních projektů
  Výše úvěru – dо 50 mil. Еur
  Období – оd 3 dо 15 let

Úvěrování na více než 7 let vyžaduje dodatečné schválení Bankovní rady MIB

Základní podmínky úvěrování pro MSP

V současné době Mezinárodní Investiční Banka poskytuje úvěry v rozmezí mezi 3 mil. euro až 20 mil. euro (valuta banky v účetnictví a výkaznictví), ale rovněž i v jiných měnách.

Všechny podmínky úvěrování se domlouvají s klientem případ od případu u každého projektu zvlášť.

Kontaktní osoby pro Českou republiku:

Ludmila Jánočková
tel.: +7(495) 604 75 60
mob.: +7 (985) 211 38 96
e-mail: ludmila.janockova@iibbank.com

 

Jiří Bobrek
mob.: +8(985) 477 04 86
e-mail: jiri.bobrek@iibbank.com

 

 

Adresa banky:
Международный инвестиционный банк
ул. Маши Порываевой, 7
107078, Москва
Россия

tеlefon: +7 (495) 604 75 01, +7 (495) 604 73 01;
fax: +7 (499) 975 20 70;
internet: iib.int

• Teritorium: Asie | Rusko | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme