Mezinárodní měnový fond a výsledky hodnocení moldavského hospodářského programu

Na přelomu ledna a února 2020 proběhla v Moldavsku návštěva týmu Mezinárodního měnového fondu (MMF). Cílem mise MMF bylo provedení konzultací a šestého, závěrečného hodnocení moldavského hospodářského programu, který je podporován MMF. Závěrečné hodnocení MMF zdůrazňuje úspěchy ve finančním sektoru a zároveň upozorňuje na přetrvávající rizika.

Moldavský tříletý program MMF byl schválený 7. listopadu 2016 a je podporován půjčkou 129,4 milionu MDL (přibližně 182 milionů USD nebo 75 % kvóty Moldavské republiky), z čehož 115 milionů MDL (přibližně 160 mil. USD) již bylo vyplaceno. Dvě třetiny úvěru jsou poskytovány v rámci rozšířeného úvěrového rámce, který měl do roku 2018 nulovou úrokovou sazbu, dobu odkladu 5½ let a desetiletou splatnost. Zbytek půjčky je poskytován v rámci rozšířeného fondu, který má roční úrokovou sazbu rovnající se základní sazbě poplatku MDL (v současné době 1,7 %), a je splatný po dobu 10 let s dobou odkladu 4½ let.

Na konci oficiální návštěvy, dne 5. února vydal MMF své závěrečné prohlášení, jedná se o předběžná zjištění zaměstnanců MMF, dohoda podléhá schválení vedení MMF a Výkonné rady. Dle závěrů MMF byl program úspěšný při dosahování svých cílů. Výkonnost programu je hodnocena jako silná, výkonnostní kritéria byla splněna ke konci prosince 2019. Reformy napomohly k rehabilitaci bankovního systém a posílily správu finančního sektoru, došlo k upevnění makro finanční stability.

Navzdory úsilí o hospodářskou stabilizaci však existují významné nedostatky. Hlavními překážkami zvyšování životní úrovně moldavských obyvatel jsou vládní a institucionální nestabilita, riziko představuje zejména vysoká míra korupce, slabý právní stát a politická nestabilita. K udržení prozatím dosaženého pokroku jsou nezbytné další vládní a institucionální reformy.

Rozpočet na rok 2020 předpokládá fiskální expanzi podporující růst, to má pomoci řešit potřeby v oblasti infrastruktury, avšak stále existují velká rizika spojená s implementací a financováním. Dílčí výsledky Moldavska při provádění rozpočtovaných kapitálových výdajů odrážejí významné nedostatky ve správě veřejných investic, které je třeba naléhavě řešit. Zajištění financování od externích rozvojových partnerů, se kterým se počítá v rozpočtu, vyžaduje silnou reformu.

Mise MMF ve svém prohlášení sice potvrdila racionálnost masivních investic do rozvoje a modernizace infrastruktury, ale zároveň zdůraznila nutnost posílení kapacit řízení veřejných investic.

Výhled do budoucna je opatrně pozitivní, ale podléhá rizikům. Obnovení politické nestability, změna politik nebo únava z reforem by mohly poškodit důvěru a omezit možnosti vnějšího financování. Poslední přezkum v rámci programu MMF je naplánován na 16. března 2020. Po dokončení přezkumu bude pro Moldavsko k dispozici dalších 14,4 mil. SDR (asi 20 mil. USD).

Moldavský ekonomický systém bezpochyby udělal značný pokrok v řadě oblastí, zejména ve finančním sektoru. Výhled do budoucnosti je však méně pozitivní. Za normálních okolností by na program MMF navazoval další cyklus, odpovídající jednání však mají být dokončena až někdy v příštím roce a úkoly pro další cyklus budou mnohem náročnější. Prostředky z návazného cyklu MMF tak budou chybět a ještě mnohem závažnější je, že postoj MMF k Moldavsku je zásadní referencí pro poskytování podpory ze strany EU a dalších západních institucí.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Kišiněvě (Moldavsko). Autorka: Kateřina Šilhánková, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Moldavsko
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme