Mezinárodní měnový fond pomohl Ghaně miliardou dolarů

Dne 13. dubna 2020 výkonná rada Mezinárodního měnového fondu (MMF) schválila výplatu 1 miliardy USD, která má být čerpána v rámci nástroje rychlého úvěru. Vyplacení pomůže řešit naléhavé fiskální potřeby, kterým Ghana čelí.

MMF uvedl, že pandemie covid-19 má na Ghanu vážný dopad. Předpokládá se zpomalení růstu, zpřísnění finančních podmínek i tlak na místní měnu. Také se předpokládá zvýšení rozpočtového schodku k vzhledem k očekávaným nižším vládním příjmům a vyšším výdajům souvisejícím s pandemií. Nouzová finanční pomoc fondu  v rámci nástroje pro rychlé úvěry pomůže vyřešit naléhavé financování této země.

Centrální banka nedávno podnikla kroky k zajištění přiměřené likvidity, zachování finanční stability a zmírnění hospodářského dopadu pandemie a zároveň umožnila flexibilitu směnného kurzu k zachování externích rezerv. Nicméně nejistá dynamika v důsledku pandemie vytváří značná rizika pro makroekonomický výhled. Ghana je nadále klasifikována jako země s vysokým rizikem dluhu.

V důsledku pandemie covid-19 podniká ghanská vláda kroky ke zmírnění dopadu na nejzranitelnější obyvatelstvo. Finanční výbor parlamentu schválil vládě částku 1,2 mld. GHS na přístup k penězům z fondu pro nepředvídatelné události k financování Programu pro zmírnění následků (CAP). Z programu by 280 mil. GHS mělo jít na nákup potravinových balíčků a teplých jídel. Vláda hodlá poskytnout jídlo pro více než 400 000 jednotlivců domácností v uzamčených oblastech. Dalších 40 mil. GHS půjde na pomoc institucím při nákupu produktů místních zemědělců.

Dále vláda zaplatí v měsíci dubnu, květnu a červnu účty za vodu pro veškeré obyvatelstvo a rovněž se zavázala zaplatit účty za elektřinu v těchto měsících pro určité vybrané skupiny obyvatelstva a dále 50% účtů za elektřinu  u vybraných firem, které se zabývají komerční činností.

Vláda také vyhlásila 50% zvýšení platu pro zdravotníky v „první linii“ a „daňové prázdniny“ pro všechny zdravotníky v měsíci dubnu, květnu a červnu. Kromě toho vláda podle prezidenta zavede systém zvýhodněných půjček až do celkové výše 600 mil. GHS, které budou mít jednoroční moratorium a dvouleté splátkové období pro mikro a malé a střední podniky.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Akkře (Ghana). Autor: Robert Hrubý, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Ghana
• Témata: Koronavirus svět

Doporučujeme