Mezinárodní obchod je o informacích a kontaktech, nabízí je Trade Club

Tuzemským firmám pomáhá vstoupit na tenký led zahraničního obchodu a zároveň se na něm udržet. Exportérům šetří čas i peníze. Trade Club je online služba pro podniky, aktivně obchodující se světem, která dnes funguje v desítkách zemí světa. V roce 2018 se k nim přidalo i Česko.Co je Trade Club (TC), nakolik může pomoci českému zahraničnímu obchodu a co členství v klubu pro firmy znamená, prozrazují v rozhovoru pro BusinessInfo.cz ředitel útvaru firemního bankovnictví ČSOB Petr Manda (PM) a Trade Club manager Jakub Váňa (JV).

Trade Club vznikl v roce 2015 a využívají jej firmy v mnoha zemích světa. Přesto o něm zatím většina českých podniků nemá povědomí. Můžete jim ho představit?
Petr Manda (PM): Aplikace Trade Club má dvě klíčové součásti. První část je určena především pro malé a střední firmy. Já ji nazývám obchodní seznamkou. Jde o celosvětovou databázi podniků, které jsou zapojeny do zahraničního obchodu, nebo se do něj zapojit chtějí. Pomocí této aplikace jsme schopni naše klienty nebo obchodní partnery propojit s prověřenými firmami v mnoha zemích.

Druhou částí je online databáze klíčových informací mezinárodního obchodu z celého světa. Pro exportéry je ideálním nástrojem pro rychlé vyhledávání obchodních příležitostí přes mobil, tablet či počítač. V případě jakékoliv změny v oblasti, která mě zajímá, mám téměř okamžitě avízo. Ať to jsou to celní podmínky, nebo importní a exportní kontroly, i nové státní tendry. Víme, že klient se nemůže dívat do aplikace dennodenně. Celní podmínky se neustále mění, stačí se podívat na USA a Čínu.

Z jakých zdrojů databáze čerpá?

„Trade Club čerpá aktuální informace z více než sto tisíc informačních zdrojů. Jedním z nich je například UN Comtrade, což je statistická databáze Organizace spojených národů, kde se shromažďují relevantní data z celosvětového mezinárodního obchodu. Mezi další důležité zdroje patří aktuální celní sazebníky jednotlivých zemí. Celkem zde najdete informace ze 170 států světa. Makroekonomická data (HDP, ekonomické predikce) čerpají ze zdrojů například Světové obchodní organizace (WTO), OECD, OSN či stránek ministerstev a vládních úřadů jednotlivých zemí,“ říká Jakub Váňa.


Mohou se podnikatelé spolehnout, že jde o nezkreslená data?
Jakub Váňa (JV): Samozřejmě je to obrovský objem dat. Informační zdroje jsou různé. Vycházíme například ze statistik a zdrojů Světové obchodní organizace, Organizace spojených národů. Do Trade Clubu jsou napojeny klíčové informační zdroje pro mezinárodní obchod. Dalo by se říct, že je to taková metadatabáze. My se snažíme, aby byla data maximálně reprezentativní. Máme nastaveny určité algoritmy – relevantní data se vybírají na základě důvěryhodnosti institucí či na základě ohlasu ekonomických subjektů, které jsou způsobilé se k nim vyjádřit.

Je ČSOB jedinou bankou v ČR, která je do aliance zapojená? Může se v budoucnu do TC přidat další tuzemská banka?
JV: V tuto chvíli máme na tuzemském trhu exkluzivitu. V roce 2019 do Trade Clubu žádná další česká banka určitě nevstoupí.

PM:  Pro bankovní alianci Trade Club je důležité, aby banka, která je členem aliance, zastupovala na daném území co nejvíce firemních a korporátních klientů. ČSOB je v České republice lídrem a na trhu má asi čtvrtinový podíl. Jinými slovy: našich služeb využívá 20 až 25% českých podnikatelských subjektů.

Česká ekonomika je závislá na exportu. Je tedy hlavním cílem Trade clubu podpořit tuzemské vývozce?
PM: Přesně tak. Hlavní cíl Trade Clubu koresponduje s tím, že chceme našim klientům a obchodním partnerům pomáhat rozvíjet jejich byznys. Zejména u menších a středních firem je pro diverzifikaci rizik často nezbytné rozšířit podnikání za hranice ČR. Pronikání na nové trhy je ale poměrně náročnou disciplínou. A my jsme bytostně přesvědčeni o tom, že Trade Club exportérům rozhodování i samotný vstup na nová odbytiště značně usnadní. Na jednom místě tu najdou nové obchodní kontakty a všechny potřebné a aktuální informace z mezinárodního obchodu.

Menší firmy ale často nemají kapacity, aby rozšířily své podnikání za hranice…
PM: Pro malé firmy je velmi obtížné najít zdroje na to, aby se svými výrobky či službami úspěšně pronikli do zahraničí. Proto je tu aplikace, kde mají na jednom místě snadno dostupné důležité informace, týkající se zahraničního obchodu, a navíc databázi ověřených firem, s nimiž je snadné online vstoupit v kontakt a navázat s nimi obchodní partnerství.

Nicméně jde o službu výhradně pro vaše klienty, většina firem tedy služeb Trade Clubu nevyužije… Kolik je v Česku potenciálních uživatelů Trade Clubu?
JV: Jde o tisíce klientů, kteří se zaměřují na export. Zásadním problémem zahraničního obchodu je dnes nedostupnost informací, či prověřená obchodní protistrana. A my garantujeme zástupcům firem, že je jejich potenciální partner, kterého si u nás vyberou, vhodným kandidátem pro byznys. Ve druhé fázi jim nabízíme informace o území, exportních příležitostech i produktu, který chtějí vyvážet, a informujeme, jak ho na to území dostat a kde se s ním uplatnit.

Mluvili jsme o tom, že má Trade Club má dvě části. Můžete popsat zmíněnou obchodní seznamku?
PM: Především je třeba říci, že „obchodní seznamka“ se zatím týká jen zemí, kde působí partnerské banky v rámci Trade Clubu. Aktuálně je to padesát zemí. Jejich počet ale neustále roste. TC má ambici pokrýt co největší část světa.

JV: Jen během roku 2018 došlo k nárůstu o 27 států. A jsou to relevantní a bohaté země, příkladem je Kanada. Další rozvoj se samozřejmě zaměřuje na země, které jsou významné z pohledu mezinárodního obchodu a investic.

Vraťme se k obchodní seznamce…
PM: V databázi Trade Clubu najdete klienty a ostatní partnery členských bank. Banky garantují serióznost jednotlivých účastníků a firem, které do seznamky vstupují a nabízejí na svém profilu údaje o své existenci a o svém obchodování. Aby společnost mohla plně využít potenciál platformy, je potřeba vyplnit takzvanou business kartu, díky které společnost může začít navazovat kontakty.

JV: Profil klienta se skládá ze dvou částí. Ta první je takříkajíc marketingová. Zde má klient své logo, odkaz na své webové stránky, katalogy či nabídku produktů a služeb. Ta druhá je neméně důležitá. Klient si vydefinuje pomocí HS kódů produkty, které chce prodávat či nakupovat, vydefinuje si obchodní vztah, který v rámci platformy hledá, apod.

Můžete uvést konkrétní příklad?
JV: Například firma z Argentiny bude hledat zboží přes kód 2203, což je kód pro pivo, o které má zájem. A zároveň ho bude chtít koupit v Čechách. V databázi si tedy najde všechny relevantní české firmy, které jsou prověřeny členskou bankou a prodávají pivo a následně je může ihned oslovit.

Kolik firem mohou vaši klienti prostřednictvím seznamky kontaktovat dnes?
JV: V tuto chvíli jsou to desítky tisíc potenciálních obchodních partnerů, nicméně i toto číslo rychle roste. Největší přínosem seznamky je adekvátnost kontaktů. Protože předem přesně vím, s jakou firmou například z Argentiny komunikuji, vím, že vyrábí produkt, který poptávám, a že je za ní důvěryhodná banka, což je důležité. Mezinárodní obchod je nejen o aktuálních informacích, ale i o prověřených kontaktech. Pokud dá banka za svého klienta záruku, je to zásadní zpráva o jeho důvěryhodnosti.

PM: V momentě, kdy firma je součástí TC, dává a priori signál, že je ochotná a schopná jednat o navázání nových obchodních vztahů. Účastníci TC nejdou do úplně studených kontaktů. Máme tady skupinu firem, která uvažuje o rozšiřování svého mezinárodního obchodu a je důvěryhodná. Pravděpodobnost úspěchu je daleko vyšší, než kdyby exportéři či dovozci kontaktovali neznámou firmu sami na vlastní pěst.

To znamená, že pro začínající firmy Trade Club využitelný nebude?
PM: Úplně začínající podnikatel logicky nemá co nabídnout. Zajímavým se pro zahraniční partnery stává v momentě, kdy se mu byznys trochu rozjede. Potom ho rádi do Trade Clubu přijmeme. Nedá se říct, že existuje rovnítko mezi firmou, které poskytneme úvěr a klientem TC, nicméně je to tak, že firma, kterou financujeme, splňuje všechna potřebná kritéria pro členství v TC.

Jak funguje exportní nebo importní kalkulačka?
JV: Exportní nebo importní kalkulačka je součástí aplikace a je uzpůsobená na řešení určité konkrétní dodávky. Například budu chtít dodat 100 tisíc litrů piva do Koreje. Do kalkulačky zadám cenu zásilky, hmotnost vyváženého piva plus obalu. Zároveň budu vědět, jak chci svůj náklad do země dopravit, jaké se mně týkají obchodní doložky (incoterms), pojištění a tak dále. Data do kalkulačky zadám, ta si najde v databázi například i výši cla na dovoz piva do Koreje a během okamžiku mi to spočítá celkové náklady. Pro exportéry je to neocenitelná pomoc.

ČSOB je součástí Trade Clubu jen krátce, máte přehled kolik vašich klientů dnes TC využívá?
PM: Máme už první data. V současné době Trade Club aktivně využívají stovky našich klientů.

Jsou v TC nějaké části, za které klient platí?
JV: Trade Club je pro klienty zcela zdarma. Platí se jediná speciální funkcionalita a to jsou finanční reporty firem. Renomované společnosti jako KPMG či Deloitte, které tyto speciální reporty zpracovávají, tak tuto službu zprostředkovávají za úplatu, nicméně placená je pouze jen část z nich (30% reportů je placených, 70% zdarma). Klienty na to samozřejmě upozorňujeme a příjmy z toho plynou pouze autorům těchto reportů.

PM: Neustále hledáme způsoby, jak našim klientům přinášet nové věci. Jsme rádi, že i malým a středním můžeme zpřístupnit mezinárodní obchod. Pro nás je to obchodní příležitost v tom, že klienty jsme schopni jako banka doprovodit i na zahraniční trhy. Pokud budou klienti úspěšní, budeme úspěšní také.

Jakub Procházka

Doporučujeme