Mezinárodní projekt DIGIT-ME byl úspěšně zakončen

Dne 30. dubna 2022 byl ukončen výzkumně zaměřený mezinárodní projekt DIGIT-ME – effective support of DIGITalization of small and medium Manufacturing Enterprises, podpořený v rámci programu Evropské unie Horizont 2020.

Dvanácti měsíční projekt, vedený Toruňskou agenturou pro regionální rozvoj (Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.), se ve své první fázi zaměřil na mapování stávajících nástrojů podpory digitalizace malých a středních podniků.

Mezinárodní projekt DIGIT-ME | ICUK

V rámci projektu proběhla setkání projektových partnerů společně se zástupci podniků a inovačních agentur z Polska, Finska a České republiky za účelem identifikace hlavních bariér digitalizace a návrhu nových podpůrných opatření, která by měla proces digitalizace usnadnit. Partnery projektu byli Inovační centrum Ústeckého kraje a Centrum technologie strojů Turku (Koneteknologiakeskus Turku Oy Oyj).

Aktivity projektu:

T1. Výzkum politik a nástrojů na podporu digitálních inovací pro malé a střední podniky realizovaný regionálními a národními agenturami a tvůrci politik.
T2. Výzkum potřeb digitálních inovací a stupně jejich rozvoje pomocí formuláře IMP3rove Digital Innovation Quotient (IMP3rove DIQ).
T3. Vytvoření mapy podpory digitálních nnovací ve výrobních malých a středních podnicích.
T4. Poskytnutí doporučení na základě informací získaných v úkolech T1,T2 a T3.
T5. Dodání programu podpory efektivních innovací prostřednictvím digitalizačních opatření.
T6. Dodání DOP
T7. Šíření výsledků projektu
T8. Setkání za účelem vzájemného učení se

Výstup projektu:

Design Options Paper – dokument shrnuje poznatky získané během vzájemného učení, workshopů a online konzultací. Zároveň obsahuje doporučení ke zlepšení systémů podporujících inovace ve výrobních podnicích v oblasti digitalizace.

Redakčně upravená tisková zpráva Inovačního centra Ústeckého kraje

• Teritorium: Česká republika | Ústecký kraj
• Oblasti podnikání: Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme