Mezinárodní spolupráce s Islandem

Zástupci Technologické agentury ČR (TA ČR) se zúčastnili studijní cesty na Island a seznámili se s fungováním agentur The Icelandic Center of Research (RANNÍS) a Innovation Center Island (Innovation Center) v Reykjavíku. Zároveň byl představen nový Program KAPPA a možnosti spolupráce na mezinárodní úrovni.

Cílem setkání TA ČR s agenturou RANNÍS a Innovation Centre bylo seznámit se blíže s fungováním agentur, postupem implementace programů a sdílení dobrých zkušeností. Důležitým cílem setkání bylo navázání užšího kontaktu ve smyslu sdílení příležitostí financování projektů na mezinárodní úrovni, zejména v rámci Programu KAPPA financovaného z Fondů EHP a Norska. I proto bylo jedním z témat diskuze o možnosti vyhledávání zahraničních partnerů.

Studijní cesta pokračovala návštěvou dvou výzkumných ústavů, které jsou úspěšnými řešiteli řady výzkumných projektů. Na Islandu je vzhledem k malé komunitě velmi silná sociální koheze a je zde navázán velmi úzký vztah mezi organizacemi nejen z oblasti podpory aplikovaného výzkumu a inovací. Island a všechna jejich navštívená pracoviště jsou na špičkové úrovni a získání cenných zkušeností bylo pro TA ČR velkým přínosem.

O projekty s českými účastníky byl vyjádřen velký zájem. Na své by si tak mohli přijít především energetici, genetici, IT specialisté, ale i biologové, geologové, sociologové a další.

• Teritorium: Evropa | Island | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme