Meziroční inflace v EU je stabilní

Evropský statistický úřad Eurostat uvedl, že meziroční míra inflace v eurozóně dosáhla v dubnu 2022 úrovně 7,4 % a ve srovnání s březnem zůstala stabilní. O rok dříve byla míra inflace na úrovni 1.6%.

Meziroční inflace v Evropské unii dosáhla v dubnu 2022 úrovně 8,1 %, což je více než 7,8 % v březnu. O rok dříve míra
činila 2,0 %.

Nejnižší meziroční míra inflace byla zaznamenána ve Francii, na Maltě (v obou případech 5,4 %) a ve Finsku (5,8 %). Nejvyšší meziroční míry byly zaznamenány v Estonsku (19,1 %), Litvě (16,6 %) a Česku (13,2 %).

V dubnu k meziroční míře inflace v eurozóně nejvíce přispěly energie (+3,70 procentního bodu, dále služby (+1,38 p.b.), potraviny, alkohol a tabák (+1,35 p.b.) a neenergetické průmyslové zboží (+1,02 p.b.).

• Teritorium: Evropa

Doporučujeme