Miliarda eur pro mladé zemědělce: Balíček úvěrů jim pomůže s financováním

Nový program má mladým evropským zemědělcům pomoct s řešením problémů, s nimiž se potýkají. Balíček úvěrů ve výši jedné miliardy eur bude zahrnovat nižší úrokové sazby, prodloužení začátku splácení až na pět let nebo prodloužení celkové doby splácení úvěru až na 15 let. V členských státech EU budou program spravovat banky a leasingové společnosti s celoevropskou působností.Evropská komise a Evropská investiční banka (EIB) zpřístupnily balíček úvěrů ve výši 1 miliardy EUR zaměřený konkrétně na mladé zemědělce. V roce 2017 bylo ze žádostí o úvěr, které bankám předložili mladí zemědělci, zamítnuto 27 %, u ostatních zemědělských podniků bylo zamítnuto pouze 9 % žádostí.

O uvolnění prostředků ve výši 1 miliardy EUR dnes informoval komisař pro zemědělství Phil Hogan a místopředseda EIB Andrew McDowell. Zemědělci z EU, a zejména mladí zemědělci, tak budou mít snazší přístup k finančním prostředkům.

Komisař pro zemědělství a rozvoj venkova Phil Hogan uvedl: „Obtížný přístup k finančním prostředkům je naprosto zásadní a pro mladé lidi, kteří chtějí v této profesi začít, je příliš často překážkou. V Evropě máme 11 % zemědělců mladších 40 let, proto je podpora mladých zemědělců v tomto odvětví prioritou pro Evropskou komisi i pro společnou zemědělskou politiku po roce 2020. Těší mě, že tato nová společná iniciativa vznikla a že se rozběhla.“

Místopředseda EIB odpovědný za zemědělství a biohospodářství Andrew McDowell uvedl: „Zemědělství je základem evropské ekonomiky a hraje klíčovou úlohu nejen při produkci zdravých potravin, ale také při boji proti změně klimatu a ochraně životního prostředí. Touto novou iniciativou se EIB dívá na budoucnost zemědělství a řeší významnou mezeru na trhu – zemědělcům totiž chybí přístup k financování, a to zejména nové generaci. Programové úvěry budou ve venkovských a pobřežních oblastech také zachovávat pracovní místa a vytvářet místa nová, to znamená, že budou podporovat růst a konkurenceschopnost zemědělství s biohospodářství.“

Na úrovni členských států budou program spravovat banky a leasingové společnosti s celoevropskou působností. Zúčastněné banky by se měly vyrovnat s částkou vyčleněnou EIB, celková částka by tak mohla činit až 2 miliardy EUR, a přednost mají mít mladí zemědělci.

Program bude řešit řadu nedostatků, s nimiž se zemědělci v současnosti potýkají, a to pomocí:

  • nižších úrokových sazeb,
  • prodloužení začátku splácení až na 5 let,
  • prodloužení celkové doby splacení celého úvěru (až na 15 let),
  • dodatečnou flexibilitou v závislosti na podmínkách, která má reagovat na kolísání cen v zemědělství. Jejím cílem je zajistit, aby zemědělci byli schopni splácet úvěry v náročných obdobích (například prostřednictvím období „dovolené/odkladu“, kdy zemědělci nebudou muset splácet po několik měsíců).

V rámci režimu se již brzy budou zavádět dva pilotní úvěry ve Francii ve výši 275 milionů EUR. Tyto půjčky jsou konkrétně zaměřeny na mladé zemědělce a na zmírňování změny klimatu.

Souvislosti

Tento nový úvěrový program je součástí společné iniciativy pro mladé zemědělce, s jejíž pomocí chce Evropská komise a EIB propojit stávající podporu z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) s finančními prostředky a odbornými znalostmi EIB. Mladí zemědělci a začínající podniky mohou kromě úvěrů také trvale využívat granty z EZFRV ve formě subvencí úrokových sazeb nebo jako technickou pomoc a kombinovat je s finančními nástroji. EIB a Evropský investiční fond (EIF) navíc poskytují řídicím orgánům poradenství a odborné poradenství.

• Oblasti podnikání: Zemědělství a lesnictví

Doporučujeme