Miliardový kontrakt Škody Group ukazuje budoucí směřování egyptského průmyslu

Společnost Škoda Group uzavřela na konci června historický kontrakt za více než 24 miliard korun s Egyptskými státními drahami na modernizaci 280 lokomotiv. Součástí smlouvy je poskytnutí plného servisu po dobu nejméně 15 let.

Kontrakt, při jehož realizaci vypomáhalo i české velvyslanectví v Káhiře, není zajímavý pouze svým rozsahem a nasmlouvanou částkou, na případu Škoda Group jsou dobře patrné egyptské snahy o proměnu celých průmyslových odvětví hned v několika rovinách.

Ilustrační fotografie

Modernizace lokomotiv se může na první pohled jevit zejména jako snaha o zrychlení dopravy a zvýšení komfortu cestujících tak, aby odpovídal požadavkům moderní doby, výraznou roli však hraje z pohledu Egypta i faktor bezpečnosti.

Právě z důvodů nevyhovujícího technického stavu vlaků došlo v posledních letech k řadě tragických nehod, přičemž při posledním velkém neštěstí v roce 2019 přišlo na káhirském vlakovém nádraží o život 25 osob. Egyptská vláda si je rizikovosti nasazováních starých a neudržovaných strojů vědoma, plánují se proto další investice do částí vozů (brzdy, dveře), ale i do zdokonalování zabezpečovacích systémů na tratích.

ExportMag.cz: Odkaz Bati žije, exportéři zavádějí jeho systém vedení firmy

Lokalizace výroby a budování vlastního průmyslu

Průmyslová odvětví jsou hlavním pilířem plánu egyptské vlády na hospodářské reformy, pokud jde o hodnotu jejich příspěvku k hrubému domácímu produktu a vytváření pracovních příležitostí, což zároveň přispívá k dosažení cílů udržitelného rozvoje Egypta (Egypt Vision 2030). Velkým tématem je tedy i lokalizace výroby přímo do Egypta a postupné budování vlastních (původních) průmyslových odvětví.

Firmám, které se pro lokalizaci výroby do Egypta rozhodnou, plyne řada výhod: zisk dlouhodobého přístupu na místní trh, levnější pracovní síla i možnost snazšího exportu zboží v rámci regionu. Nepopiratelná pozitiva však lokalizace výroby přináší i Egyptu. Kromě toho, že dochází ke zvyšování kvalifikace personálu, v dlouhodobém horizontu se při exportu do regionu z pohledu Egypta zlepšuje dlouhodobě záporná obchodní bilance a zároveň omezuje jeho závislost na dovozech.

Přestože kontrakt Škoda Group je konkrétně zaměřen na průmysl kolejových vozidel, úsilí Egypta o zvýšení bezpečnosti, lokalizaci výroby a vytváření vlastních industriálních kapacit lze aplikovat na další odvětví v oblasti dopravy, zdravotnictví, zemědělství a dalších sektorech.

Přes objektivní výzvy, jakými jsou aktuálně složitá ekonomická situace země (míra inflace se v červnu stále pohybovala nad 30 %, země se nadále potýká s nedostatkem valut) nebo ve srovnání s Evropou náročnější vyjednávací procesy i často zdlouhavé byrokratické postupy, je úspěch Škoda Group názorným příkladem, že Egypt má o spolupráci s českými firmami zájem a může sloužit jako model pro další podnikatele napříč obory.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Káhiře (Egypt). Autor: Ondřej Cuchý, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Afrika | Egypt | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Doprava, logistika

Doporučujeme