Mimořádná výzva ČRA v rámci programu Rozvojového partnerství pro soukromý sektor

Česká rozvojová agentura (ČRA) vyhlásila dne 24.3. 2020 mimořádou výzvu pro předkládání žádostí o dotaci na přípravu a realizaci projektů v rámci Programu B2B na území Syrské arabské republiky a Irácké republiky.

Angela N Perryman / Shutterstock.com

Výzva je vyhlášena v rámci programů Poskytnutí humanitární, rozvojové a rekonstrukční asistence Sýrii a Podpory české účasti při stabilizaci a rekonstrukci Iráku v období 2018 – 2021.

Výzva je cílena na firmy s podnikatelskými záměry, které pomohou řešit místní rozvojové problémy a které zároveň mají zájem prozkoumat nové trhy, zajistit potenciální partnery pro spolupráci nebo přímo v dané zemi investovat a založit zde joint venture nebo pobočku. Program tak nabízí širokou škálu možností k získání partnerů a referencí v zajímavých teritoriích, přičemž dotace pomůže minimalizovat riziko spojené se vstupem na nové trhy. 

Firmy mohou získat dotaci v režimu de minimis až 50% celkových nákladů (nejvýše však 500 tis. Kč) na přípravu studií proveditelnosti a podnikatelských plánů nebo až 40% celkových nákladů (nejvýše však 2 mil. Kč) na samotnou realizaci projektu.

Cílem Programu B2B, který spravuje Česká rozvojová agentura, je zapojení soukromého sektoru do naplňování cílů zahraniční rozvojové spolupráce ČR, podpora soukromého sektoru v rozvojových zemích a zároveň plnění Cílů udržitelného rozvoje (SDGs). Projekty tak musí demonstrovat rozvojový dopad pro daný region nebo cílovou skupinu (např. rozvoj podnikatelského prostředí, zapojení místních dodavatelů do hodnotových řetězců, posílení konkurenceschopnosti, přenos technologií a know-how, tvorbu nových a kvalifikovaných pracovních míst, environmentálně přijatelné technologie nebo zavádění výrobních a pracovních standardů.

Žádosti je možno předkládat do 27. 4. 2020, do 15:00, dle instrukcí ve výzvě.

Více infomací o Programu B2B, znění aktuální dotační výzvy stejně tak jako formuláře žádostí a příklady úspěšných projektů naleznete na webových stránkách České rozvojové agentury.

ČRA Vám, ve spolupráci s pracovníky místních zastupitelských úřadů, ráda poradí s Vašimi podnikatelskými záměry . V případě zájmu kontaktujte Ing. Dominiku Caputovou, manažerku programu (caputova@czechaid.cz, tel.: + 420 702 144 504) nebo Jana Wikturnu, odborného pracovníka programu (wikturna@czechaid.cz, tel.: + 420 251 108 147).

Zdroj: Česká rozvojová agentura

• Teritorium: Česká republika | Irák | Sýrie

Doporučujeme