Ministerská konference členů WTO v Argentině

Konference ministrů členských zemí Světové obchodní organizace se koncem roku 2017 konala v Argentině. Poprvé se tak ministři obchodu setkali v Latinské Americe.Hlavní město Argentiny Buenos Aires hostilo v závěru loňského roku 11. Konferenci ministrů členů Světové obchodní organizace (WTO). Poprvé v historii organizace bylo toto vrcholné jednání uspořádáno v Latinské Americe. Předsedkyní konference byla v květnu 2017 zvolena dnes již bývalá argentinská ministryně zahraničí Susana Malcorraová. Byla to zejména ona, kdo vyvinul velké úsilí k dosažení úspěšných výsledků konference. Přijetí této role vlastně bylo jakýmsi symbolem a potvrzením správnosti trendu liberalismu v argentinské hospodářské politice.

Malcorraová využila každé příležitosti k dosažení vytyčeného cíle. Již v průběhu příprav vystupovala na různých mezinárodních platformách na vysoké úrovni s apelem na potvrzení významu mnohostranného obchodního systému včetně role WTO a na exibilitu členů v zájmu úspěšné konference. Její úsilí vyvrcholilo během vlastního jednání na konferenci, kde vedla intenzivní konzultace o negociační funkci WTO i o závěrečném dokumentu.

Počáteční optimismus účastníků setkání podpořila i společná deklarace čtyř zemí latinskoamerického regionu. Při zahajovacím jednání ji podepsali prezidenti Argentiny, Brazílie, Uruguaye a Paraguaye a podpořilo ji několik dalších zemí regionu. Hlavními myšlenkami prohlášení byly podpora mnohostranného obchodního systému a posun WTO směrem k realitě 21. století.

Bohužel již první jednání potvrdila, že posun v pozicích členů nenastal, a ani v následujících dnech nedošlo k žádnému zvratu. Konference tak přes veškerou snahu předsedkyně Malcorraové, generálního ředitele WTO Roberta Azevêda a týmu vedoucích expertních jednání nepřinesla očekávané výsledky. Naopak, stala se de facto demonstrací přetrvávajících rozporů a faktického oslabení a ohrožení mnohostranného obchodního systému, ztělesněnému právě ve WTO.

Za určité pozitivum lze označit společná prohlášení různorodých skupin členů v otázkách jako elektronický obchod, mikro, malé a střední podniky či usnadňování investic. Ke společnému prohlášení k obchodu a posílení ekonomické pozice žen, tedy v oblasti genderových aspektů v mezinárodním obchodě, se přihlásilo 119 zemí.

Rozpory mezi některými členy vyvrcholily tím, že se na konferenci nepodařilo přijmout ani závěrečný dokument v podobě obvyklé ministerské deklarace. Tu nahradilo pouhé shrnutí předsedající konference. Malcorraová kromě faktického průběhu setkání podtrhla podporu mnohostrannému obchodnímu systému a jeho zachování, a to včetně systému řešení sporů a základních principů definovaných marrákešskou Dohodou o zřízení Světové obchodní organizace. Ministryně závěrem uvedla, že bude nezbytné obnovit důvěru v systém a v této souvislosti zahájit dialog s cílem hledat řešení ve všech oblastech v zájmu realizace přínosů obchodu.

Výsledky konference tak jednoznačně signalizují, že situace je skutečně vážná. Každopádně bude nutná hluboká reflexe nad dalším postupem s cílem zachovat a pokud možno posílit funkce WTO jak v každodenní činnosti, tak i v možném dalším postupu v negociacích.

Delegace ČR vedená náměstkem ministra průmyslu a obchodu Vladimírem Bärtlem na konferenci aktivně podpořila postoj a aktivity EU cílené na rozvoj a posílení mnohostranného obchodního systému.

Převzato z časopisu Český exportér, přílohy Hospodářských novin a týdeníku Ekonom, vycházející ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a agenturou CzechTrade. Autor článku: Milena Jeníková a Jan Zajíček, Ministerstvo průmyslu a obchodu (jenikova@mpo.cz, zajicek@mpo.cz).

• Teritorium: Amerika | Argentina | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme