Ministerstvo chce podpořit chovatele prasat. Poskytne navíc až 100 milionů korun a vyplatí jim mimořádné zálohy

Až 80 tisíc korun na jedno ustájovací místo prasnic budou moci získat v novém dotačním podprogramu tuzemští chovatelé prasat. Celková podpora by se dle počtu žádostí mohla vyšplhat až na 100 milionů korun.

Ministerstvo zemědělství (MZe) také chovatelům prasat, ale i drůbeže, vyplatí mimořádné zálohy až ve výši 70 procent u dalších dotačních podprogramů. Chce jim pomoci překlenout současnou obtížnou situaci v sektoru.

Ilustrační fotografie

„Přetlak vepřového masa na evropském trhu, způsobený zejména reakcí Číny na výskyt afrického moru prasat v některých zemích EU, způsobil obrovský propad cen v sektoru chovu prasat. V současnosti jsou ceny, za které zemědělci vepřové prodávají, na úrovni roku 1994. Náklady jim přitom stouply na více než dvojnásobek a nadále rostou, i vlivem zdražování energií či krmných směsí,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula.

MZe opakovaně žádalo Evropskou komisi o celoevropské řešení a poskytnutí mimořádných podpor pro chovatele prasat, k žádosti České republiky se připojila i řada dalších členských států. Podpora však dosud spuštěna nebyla.

„Situace v sektoru prasat je v současnosti opravdu kritická. Hraje se o to, ve kterých zemích chov prasat přežije, a ve kterých zcela vymizí. I s ohledem na zajištění naší potravinové bezpečnosti je důležité, aby naše chovy přežily. Zemědělství není jako automobilový průmysl, nejde na měsíc vypnout a zase jednoduše obnovit. Proto jsme připravili novou dotační podporu, která chovatelům pomůže překlenout nejhorší situaci,“ uvedl ministr Nekula.

Zájem o lokální potraviny nahrává i přeštickému praseti

V novém programu, určeném na podporu vybraných činností zaměřených na ozdravení chovů prasnic, budou moci chovatelé čerpat prostředky na úkony spojené s prováděním opatření zaměřených proti rozšiřování některých chorob prasat. Dotace se bude poskytovat ve čtyřech sazbách mezi 35 a 80 tisíci korunami na jedno ustájovací porodní místo prasnic, v závislosti na specifikách provozu.

„Očekáváme, že celkem bychom mohli poskytnout podporu až do výše sto milionů korun. Současně budeme u dalších dotačních programů, určených pro chovatele prasat a drůbeže, vyplácet zálohy až do výše sedmdesát procent nárokované dotace. To zemědělcům pomůže rychle zlepšit jejich cash flow a překlenout nejbližší měsíce, které budou rozhodující,“ řekl ministr Nekula.

Příjem žádostí na mimořádné zálohy začal dnes. Státní zemědělský intervenční fond začne vydávat rozhodnutí o přidělení dotace a následně vyplácet zálohy chovatelům v co možná nejkratším termínu.

Podrobné informace k programu

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme