Ministerstvo financí nabízí možnost nahlížet na hospodaření státu jako celku

Ministerstvo financí historicky poprvé sestavilo účetní výkazy za Českou republiku, za rok 2015. Nově je tak možné vidět, jaká je celková finanční situace státu z účetního pohledu.„Účetní konsolidace znamená, že posbíráte data za celý stát nebo jeho významnou část a vyřadíte transakce mezi jednotlivými organizacemi a jiná data, která výsledek zkreslují. Doteď nebylo možné zjistit, jaká je například celková hodnota pozemků, software, staveb a dalších položek. Teď tu možnost máme. Velkou hodnotu přinesou i výkazy za další období, protože bude možné tato data srovnávat a hlouběji analyzovat,“ vysvětluje duvod vzniku  účetních výkazů za Českou republiku náměstek pro Finanční řízení a audit Tomáš Vyhnánek. „Tento výkaz může sloužit veřejnosti jako informace o tom, jak stát hospodaří, ale také veřejné správě samotné, aby mohla stát lépe řídit, kontrolovat a připravovat účinná opatření,“ dodává Vyhnánek.

Prvním sestavením účetních výkazů dochází k završení důležitého milníku účetní reformy veřejných financí, jejímž cílem bylo vytvoření podmínek pro efektivní zajištění správných a úplných informací o hospodářské situaci státu a územních samosprávných celků.

„Vnímám to jako významný posun ke standardu, který je běžný v nejvyspělejších zemích. Přispívá ke zvyšování otevřenosti a důvěryhodnosti státní správy a samosprávy,“ říká ministr financí Andrej Babiš. „Konsolidované výkazy jsou v komerční sféře nezbytným prvkem řízení. Konečně máme takovéto výkazy i za celý stát a jsem rád, že je mohu poskytnout veřejnosti, která tak může mnohem lépe hodnotit práci státních institucí a místních samospráv,“ dodává.

V úvodní fázi, za účetní období roku 2015, je do účetní konsolidace státu zahrnuto 7 298 subjektů. Jedná se o organizační složky státu, státní fondy, obce, kraje, regionální rady regionů soudržnosti a dobrovolné svazky obcí. V cílové fázi, počínaje účetním obdobím roku 2016 a dále, budou zahrnuty i příspěvkové organizace, státní podniky, veřejné výzkumné instituce, významné obchodní korporace ovládané státem nebo územními samosprávnými celky. Celkem budou účetní výkazy za Českou republiku zahrnovat více než 18 tisíc subjektů.

Konsolidovaná účetní závěrka vychází z dat, která jsou již dnes běžně dostupná na informačním portálu Monitor.

 

• Témata: Analýzy a statistiky
• Oblasti podnikání: Daně, účetnictví, pojištění | Služby

Doporučujeme