Ministerstvo financí představilo pokračování Pětadvacítky, Finanční správa vyplatila již 1,9 miliardy

Ministerstvo financí představilo pokračování programu Pětadvacítka pro OSVČ poškozené v důsledku koronaviru. V tuto chvíli zahájilo ve spolupráci s Finanční správou práci na návrhu zákona, který v nejbližších dnech předloží k projednání vládě.

Návrh zákona bude vycházet z platných parametrů stávající Pětadvacítky a zachovány zůstanou i jednoduché podmínky prokázání nároku založené na čestném prohlášení žadatele. Forma pomoci bude znovu kompenzační bonus ve výši 500 korun denně, a to za nové bonusové období od 1. května do 8. června, což odpovídá nejzazšímu datu otevření provozoven podle platného vládního harmonogramu uvolňování podnikatelských aktivit. V plné výši tedy bude možné žádat o maximální podporu 19 500 Kč.

„Jsem si vědoma toho, že ponecháme-li živnostníkům zavřenou provozovnu až do konce května nebo dokonce začátku června, nemůžeme je nechat bez další finanční podpory. Prioritou i nadále zůstává jednoduchost, rychlost a administrativní nenáročnost požádání a vyplacení peněz poškozeným,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová.

Zdroj: MF ČR

V rámci stávající Pětadvacítky přijala Finanční správa k 17. dubnu 2020 ke zpracování 196 517 žádostí o vyplacení kompenzačního bonusu. Finanční úřady dosud zadaly k vyplacení částku v celkové výši 1,89 mld. Kč a v pondělí 20. dubna bude dohromady odesláno již 3,36 miliardy korun. Průměr kompenzačního bonusu na jednu žádost činil 24 833 Kč. Z hlediska krajů byl největší počet žádostí přijat v Praze v počtu 25 745 žádostí.

„Za pouhý týden přijala Finanční správa téměř 200 tisíc žádostí a skoro 2 miliardy korun jsou již na cestě k více než 76 tisícům žadatelů. První peníze tak již lidé většinou mají na svém účtu a pomohou jim překonat toto složité období. Považuji to za skvělou zprávu a výbornou vizitku Finanční správy,“ řekla Alena Schillerová a dodala: „Čtyři z pěti přijatých žádostí přitom dorazilo v elektronické podobě a nenutilo žadatele zbytečně odcházet z domova.“ Konkrétně 59 % žádosti bylo zasláno e-mailem, 21 % datovou schránkou a pouze 19 % písemně.

Zdroj: MF ČR

V podaných žádostech Finanční správa evidovala některé opakující se chyby. Žadatelé často špatně vyplňovali kolonku „DIČ“ neboli daňového identifikačního čísla. DIČ přitom mají všichni žadatelé, kteří splňují podmínky pro vyplacení kompenzačního bonusu. U OSVČ je DIČ nejčastěji ve formě „CZ + rodné číslo bez lomítka“, např. „CZ7602071234“. Často jsou žádosti také zasílány ve špatném formátu, přičemž doporučenými formáty jsou .pdf, .jpg či .png. Žadatelé dále zasílají formuláře na adresy nesprávných územních pracovišť a následné přeposílání pochopitelně brzdí proces vyplácení bonusu.

„Někdy se žadatelé na formulář zapomenou podepsat, špatně uvedou DIČ anebo bankovní účet. V takových případech se úředník ozve na uvedený kontakt a společně vše uvedete do pořádku. Jiní zase chtějí mít jistotu vyplacení bonusu a žádají o podporu opakovaně a různými kanály. Rekord máme zatím 10 žádostí na jednu osobu,“ doplnila generální ředitelka Finanční správy Tatjana Richterová.

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme