Ministerstvo financí USA řeší monopolizaci v pivovarnickém sektoru

Ve středu 9. února byla zveřejněna zpráva federálního ministerstva financí, která konstatuje ovládnutí amerického pivního trhu ze strany dvou hlavních hráčů (AB InBev a Molson Coors).

Z toho vyplývá negativní vliv na volné tržní prostředí pro menší aktéry, například řemeslné „craft“ pivovary. Bidenova administrativa provádí hlubší hodnocení hospodářské soutěže v mnoha odvětvích americké ekonomiky. Tento výstup ministerstva financí však naznačuje, že pivovarnický průmysl bude sledován obzvláště pozorně.

Ilustrační fotografie

Ministerstvo spravedlnosti a Federální obchodní komise by na základě výstupů této zprávy měly přezkoumat svůj přístup, jakým posuzují fúze v americkém pivovarnickém sektoru. Zejména by měly být obzvláště skeptické k tvrzením o efektivitě takových spojení při posuzování budoucích transakcí. Hlavním důvodem je obava o zdravé konkurenční prostředí a poškození zájmů menších provozovatelů.

Zpráva dále uvádí, že komplikované předpisy na federální a státních úrovních (většinou staré desítky let a neodpovídající současné realitě trhu) mohou zbytečně zatěžovat malé výrobce a snižovat tak jejich konkurenceschopnost. AB InBev a Molson Coors ovládají podle objemu tržeb 65 % trhu. Oficiální federální úřady průběžně zaznamenávají závažné stížnosti na diskriminační chování ze strany distributorů či maloobchodu, které spíše straní velkým značkám.

Světový trh s pivem se v posledních letech rychle konsolidoval nejen v USA. Měnící se spotřebitelské preference, růst obliby vína nebo růst craftových pivovarů obecně spíše odčerpávají zákazníky velkých značek. Spojování má tedy za cíl dosáhnout úspor nákladů a získat zpět větší tržní prostor v těch částech světa, kde spotřeba roste.

Nedávnou velkou fúzí bylo spojení AB InBev a SABMiller z roku 2016 v údajné hodnotě přes 100 mld. USD. Od té doby pak AB InBev i Molson Coors připojily do svého portfolia několik craft pivovarů, aby zvýšily svou přítomnost v této populární kategorii. Zpráva ale dále uvádí, že při zpětném pohledu se argumenty fúzujících stran na podporu konsolidace nezdají být vždy opodstatněné. Po spojení SABMiller a Molson Coors Brewing Company v roce 2007 s akcentem na potenciální efektivitu průzkum ukázal, že ceny piva po jeho spojení vzrostly.

Na zprávu reagoval Beer Institute (BI), který zastupuje větší americké i dovozové pivovary. BI uvedl, že je zklamán nesprávnou charakteristikou tohoto odvětví ze strany federální vlády. Dle BI zažívá americký pivovarnický sektor bezprecedentní úroveň zdravé konkurence, přestože je jedním z nejvíce regulovaných odvětví v USA.

V současné chvíli není jasné, jak bude federální vláda dále jednat nad rámec této zprávy. Jde ale o jasnou připomínku velkým hráčům, že veškeré budoucí dohody o fúzi budou důkladně prověřovány, zejména za Bidenovy administrativy.

Autor: Petr Ježek, zemědělský diplomat velvyslanectví ČR ve Washingtonu, D. C. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku.

• Oblasti podnikání: Potravinářský průmysl

Doporučujeme