Ministerstvo jednalo s Evropskou komisí o podobě programů v příštím programovém období

V úterý 15. prosince se uskutečnilo další on-line jednání mezi ministerstvem pro místní rozvoj, Evropskou komisí a resorty odpovědnými za jednotlivé programy o přípravě na programové období 2021-2027.

Minulý týden se lídři zemí Evropské unie na summitu v Bruselu shodli na podobě budoucího rozpočtu i krizového koronavirového fondu. Díky tomu může Česká republika pokročit v přípravách na příští unijní sedmiletku s očekáváním, že v dohledné době bude schválena i potřebná evropská legislativa.

 „Úterní jednání mělo na programu shrnutí aktuálního stavu české přípravy včetně informací o Dohodě o partnerství a celkovém schématu všech fondů EU, které budou v prostředí České republiky k dispozici. Podařilo se nám s komisí dohodnout, že projednávání programů se nezastaví, přestože nejsou známy všechny nutné parametry pro jejich dokončení. Jednalo se i o problematice Fondu pro spravedlivou transformaci, který má pomoci českým uhelným regionům, tedy Karlovarskému, Ústeckému a Moravskoslezskému kraji. Jelikož tyto kraje už několik let čerpají na svou restrukturalizaci podporu z programu RE:START, jednalo se také o provázání těchto obou iniciativ,“ informovala náměstkyně pro řízení sekce koordinace evropských fondů a mezinárodních vztahů Daniela Grabmüllerová a dodala:

„Odblokování vyjednávání o víceletém finančním rozpočtu EU je jednou z nutných podmínek pro pokročení v přípravách. Další nezbytnou podmínkou je dokončení vyjednávání evropské legislativy, které má velké zpoždění a bez které nelze zastřešující Dohodu o partnerství ani jednotlivé programy finalizovat.“

Národní orgán pro koordinaci tématu přípravy na nové programové období věnoval i online konferenci Evropské fondy po roce 2020, záznam z ní můžete sledovat na stránkách www.dotaceEU.cz/Evropskefondypo2020. K dispozici je i  přehled představující hlavní cíle příštího programového období.

• Teritorium: Česká republika | Evropa

Doporučujeme