Ministerstvo obrany představí tuzemský průmysl v sérii videí Vimecomame

Ministerstvo obrany České republiky ukazuje prostřednictvím nového seriálu videí #Vimecomame současný stav a možnosti domácího obranného průmyslu.

Série videí má za úkol oslovit potenciální partnery na zahraničních trzích a zvýšit povědomí o českých kapacitách i pro domácí publikum.

Na začátku letošního roku byl celý svět zaskočen, s jakou rychlostí a razancí nastoupila krize spojená s koronavirem a jak významným způsobem ochromila fungování společnosti. Vlády ve většině zemí musely zásadním způsobem přehodnotit přípravu na potenciální ohrožení a rozšířit svoje krizové plány i na situace, kdy se uzavřou hranice a rozmělní dodavatelské řetězce.

Systém musí být připraven na nutnou spolupráci armády, složek IZS, ale také na úzkou spolupráci s průmyslem potřebným pro krizovou výrobu a dodávky. Strategické sektory průmyslu mají být v popředí zájmu státu. Měli bychom dobře vědět, o které se jedná a kde má ČR v tomto ohledu silné a slabé stránky. Jen tak se budeme schopni efektivně připravit na budoucí krize.

V ČR už diskuze o strategických sektorech zahájena byla, vzniká Rada pro podporu strategických technologií a produktů. Obranný průmysl je přitom na špici těchto úvah a měl by být chápán jako součást kritické infrastruktury. Obranný průmysl je jedním ze základních kamenů bezpečnostní struktury státu a tedy i klíčovou součástí jeho obranyschopnosti.

Podpora domácího obranného průmyslu

Ministerstvo obrany spouští originální projekt na podporu domácího obranného průmyslu. Sérií videí tvořící kampaň #VimeCoMame chce oslovit potenciální partnery na zahraničních trzích a zvýšit povědomí o českých kapacitách i pro domácí publikum.

„Natočili jsme krátká videa v devíti firmách, které bychom touto formou chtěli propagovat jak pro domácí publikum, tak i na zahraničních trzích,“ uvedl náměstek ministra obrany pro průmyslovou spolupráci Tomáš Kopečný, který za projektem stojí a sám propagačními záběry provází.

Podle Kopečného se každý stát v případě krize opírá především o svůj domácí obranný průmysl. Připomněl, že ten český je zaměřen z 90 procent na export. „Pokud nám tedy má být oporou při případném ohrožení, je nutné jej podporovat v době míru. V případě obranného průmyslu nejde jen o ekonomiku. Jedná se o strategické sektory s přímou návazností na obranyschopnost státu,“ uvedl.

Jak podotkl, jeho prací bylo v posledních letech vést podnikatelské mise do zahraničí a zvát do České republiky potenciální partnery našich firem a ukazovat jim český obranný průmysl. To ale omezení spojená s epidemií koronaviru znemožnila.

„Přišlo nám účelné a vhodné přenést zážitek a obraz z dané firmy do kanceláří a domácího prostředí našich partnerů,“ řekl. „Chtěl jsem ukázat směrem do zahraničí, že tady máme fantastické produkty a technologie. A směrem domů, že tady je o co se opírat v případě krizí a našich vyzbrojovacích projektů a že máme na co být patřičně hrdí.“

„Mám občas pocit, že nám v ČR pocit hrdosti oproti jiným národům není úplně vlastní – tak jsem tomu chtěl trochu pomoci,“ podotkl Kopečný.

Sloužit k propagaci mají také například na veletrzích nebo při jednáních se zahraničními partnery. K dispozici je budou mít také české zastupitelské úřady ve světě.

Pilotní série videí vznikla ve spolupráci s největšími výrobci, kteří jsou sdruženi v Sekci obranného průmyslu Hospodářské komory ČR a jednou společností reprezentující segment, na který se ČR dlouhodobě specializuje, ochranu proti zbraním hromadného ničení. Postupně se tak objeví EGO Zlín, Aero Vodochody, Tatra Trucks, Meopta, Ray Service, Sellier & Bellot, PBS, Česká zbrojovka Uherský Brod a pardubická ERA. Tedy úspěšné společnosti, které se prosazují nejen doma, ale i ve světě.

Jednotlivá videa série

• Teritorium: Česká republika
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Obranný průmysl

Doporučujeme