Ministerstvo odpoví na pokles výroby novou hospodářskou strategií

Průmyslová výroba v Česku v červnu meziročně klesla o 6,4 procenta, po vyloučení kalendářních vlivů byla meziročně nižší o 3,8 procenta. Na varovný trend chce Ministerstvo průmyslu o obchodu ČR (MPO) zareagovat řadou opatření napříč odvětvími.

Jejich součástí bude individuální přístup k jednotlivým oblastem průmyslu. S profesními zástupci začíná ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček intenzivně jednat, a to jak o formě podpory, tak o dlouhodobých trendech jednotlivých oborů. Ty budou i součástí Národní hospodářské strategie 2030, kterou vláda představí na přelomu roku.

Na přelomu roku představí Ministerstvo průmyslu a obchodu Národní hospodářskou strategii 2030. Ta nabídne nový přístup k průmyslu, vědě i vzdělávání.Ze sekcí průmyslu vykázaly v červnu pokles všechny tři. Těžba a dobývání meziročně klesla nejvýrazněji, a to o 12,4 procenta, výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu o 6,5 procenta a zpracovatelský průmysl o 6,2 procenta.

Evropa je auty nasycena

Automobilový průmysl vykázal meziroční snížení o 7,6 procenta. Za červnovým poklesem produkce stojí především automobilový průmysl a výroba kovových konstrukcí. Evropský trh s automobily je totiž nasycen a tentýž trh v Číně klesá. A protože Čína odebírá automobily z Německa, klesá německá poptávka po českých subdodávkách.  

„Určité zpomalování průmyslu jsme očekávali. Ukazatele je však třeba hodnotit v delším období, nikoliv za jeden měsíc. A to ve vazbě k okolním zemím, zejména pak v souvislosti s Německem. Tam byl například pokles minulý měsíc, u nás růst, nyní je to opačně,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Každopádně nenecháváme nic náhodě a rozjíždíme velkou podporu jak tradičních odvětví, tak nových technologií. Aby pomoc byla efektivní, musíme rozlišovat různorodost problémů a tím i opatření dle jednotlivých oborů.“

S podporou na veletrh i do Malajsie nebo Myanmaru

MPO proto mimo jednání se zastřešujícími zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců z Tripartity začalo postupně připravovat opatření ve spolupráci s profesními průmyslovými svazy a odborovými organizacemi. „Založili jsme ocelářskou a uhelnou komisi, které mají jasný přesah do konkrétní podpory průmyslu, zahájili jsme rovněž například činnost platformy dodavatelů do energetického průmyslu,“ říká Havlíček.

MPO paralelně připravuje zvýšenou podporu exportérů tím, že vyčlenilo 70 milionů korun pro podporu vybraných veletrhů. Připravuje se i aktivnější režim podnikatelských misí do jednotlivých destinací, s konkrétním sledováním obchodních případů a aktivnějším zapojení MPO do obchodních případů účastníků misí, spojených s dodávkami B2G. Turecko, Srbsko, USA, Malajsie, Myanmar a Švédsko jsou nejbližší cesty ministra průmyslu v příštích měsících.

16 miliard na nové technologie

Rekordní podporu mohou organizace očekávat v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. 37 miliard korun je alokováno do této oblasti jen pro příští rok, což je o deset miliard více než v roce 2015. MPO rozjíždí společně s Technologickou agenturou ČR nový program TREND, ve stejnou dobu připravuje další program Country For Future, přičemž v dalších letech se jen z rozpočtu podpoří oba programy částkou 16 miliard korun.

Historicky největší podporu mohou čerpat inovativní firmy v oblasti pokročilých technologií. To zahrnuje i změnu struktury automobilového průmyslu, proto se připravuje ve spolupráci s hlavními aktéry trhu prostředí pro přechod na e-mobilitu i na vodík. Vyšší podporu inovací pro podniky zajistí i jednodušší režim pro odpočty na výzkum a nový systém investičních pobídek, který byl definitivně uzákoněn podpisem prezidenta.

Až 40 tisíc pracovníků z Ukrajiny

Problém s nedostatkem zaměstnanců bude řešen zvýšenou kvótou až na 40 tisíc ukrajinských pracovníků ročně a současně necelými 10 tisíci pracovníky z ostatních zemí mimo EU. Dlouhodobý problém, spojený zejména s nedostatkem technických profesí, se řeší přípravou legislativy duálního systému vzdělávání, zaváděním předmětu Technika na základních školách a rovněž přípravou zákona o mistrovských zkouškách.

Dlouhodobým cílem je vytvořit prostředí založené na finální produkci, přidané hodnotě, nezávislosti a tím i udržení vysoce stabilního pracovního trhu. „To je důvodem, proč připravujeme Národní hospodářskou strategií 2030, která poprvé prováže vědu a inovace s průmyslem, energetikou nebo dopravou, vše ve vazbě na vzdělávání, regiony a trh práce. Jeho součástí bude i Národní investiční plán,“ dodává Havlíček.

S tím je spojena i příprava nového programového období Evropských strukturálních fondů, v rámci nichž má ministerstvo v období 2010 až 2030 přerozdělit firmám minimálně 100 miliard korun. Půjdou zejména podnikům investujícím do průmyslu 4.0, umělé inteligence, chytré energetiky nebo energetických úspor.

Redakčně upravená tisková zpráva Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

Doporučujeme