Ministerstvo opět podpoří projekty průmyslového výzkumu a vývoje v programu TRIO

Ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková potvrdila výsledky čtvrté veřejné soutěže v programu na podporu aplikovaného výzkumu TRIO tak, jak pořadí hodnocených projektů navrhla Rada programu TRIO.Kompletní seznam více než 150 projektů doporučených k podpoře najdete na webu MPO v rubrice Podnikání, v podrubrice Podpora výzkumu a vývoje.

„Jsem ráda, že se nám daří realizovat konkrétní kroky ke zlepšení konkurenceschopnosti české ekonomiky a k tomu stát se zemí skutečných inovačních lídrů. Programy podpory výzkumných a vývojových aktivit podniků jsou významným stimulem pro domácí podniky. V době, kdy se ekonomicky daří, je nezbytné myslet na budoucnost a stále zkoumat a vyvíjet nové technologie, postupy, materiály atd. Právě tyto dotace budou mít pozitivní dopad v době očekávaného zpomalení ekonomiky v příštích letech a pomohou k posílení pozice českých firem,” uvedla ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková.

Program TRIO podporuje projekty průmyslového výzkumu a vývoje řešené podniky ve spolupráci s výzkumnými organizacemi, a to v oblastech tzv. klíčových technologií, jako jsou pokročilé materiály, nanotechnologie, nano- a mikroelektronika, průmyslové biotechnologie či fotonika. Každý projekt musí končit výsledkem uplatnitelným v praxi (např. prototypem, ověřenou technologií atd.), program tak přímo přispívá k udržení a posílení konkurenční pozice českých podniků v řadě hospodářských odvětví.

Ve vyhodnocené soutěži jsou pro úspěšné uchazeče o dotaci k dispozici cca 2 mld. Kč na celou dobu řešení projektů. Ty mohou být maximálně čtyřleté s termínem ukončení nejpozději v prosinci 2022. Ještě v letošním roce by ministerstvo mělo na zahájení řešení těchto projektů poskytnout cca 460 mil. Kč.

V programu TRIO se jednalo o poslední veřejnou soutěž. Budoucí projekty zaměřené na výzkum a vývoj v podnicích budou již podporovány z nového programu Ministerstva průmyslu a obchodu s názvem TREND, který bude administrovat Technologická agentura ČR. Vyhlášení první veřejné soutěže v tomto programu proběhne v polovině května 2019.

• Témata: Dotace a financování
• Oblasti podnikání: Služby | Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme