Ministerstvo s Evropskou komisí jednalo o Dohodě o partnerství

Národní orgán pro koordinaci na Ministerstvu pro místní rozvoj vedl 6. a 7. května online jednání se zástupci Evropské komise. Jeho cílem bylo projednat klíčové body pro dokončení příprav programového období 2021–2027.

Schůzka byla primárně zaměřena na kroky směřující k finalizaci Dohody o partnerství coby klíčového dokumentu nového programového období. Během něj bude mít Česko k dispozici více než 21 miliard eur, které bude moci využít na devět operačních programů.

„Programové období 2021-2027 vnímáme jako velkou výzvu i příležitost pro Českou republiku, a to i s ohledem na měnící se priority Evropské unie do budoucna – konkrétně větší důraz na klimatické změny a digitalizaci. Nejen na podporu takto zaměřených projektů budeme mít k dispozici 21 miliard euro pro kohezní politiku a dalších 17 miliard v rámci dalších nástrojů,“ uvedla Daniela Grabmüllerová, náměstkyně pro řízení Sekce koordinace evropských fondů a mezinárodních vztahů na MMR.

Dodala, že Dohoda o partnerství je nyní ve fázi vypořádávání mezirezortních připomínek. České vládě by měla být ke schválení předložena do konce srpna 2021. V následujících týdnech se uskuteční další jednání s Evropskou komisí nad návrhy jednotlivých programů.

Na začátku března 2021 schválila vláda alokace jednotlivých operačních programů. Vyhlášení prvních dílčích výzev se očekává na konci roku.

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme