Ministerstvo proplácí žádosti krajů v programu Obchůdek 2021+

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) začalo proplácet dotace v programu Obchůdek2021+, který pomůže podnikatelům i obyvatelům venkova.

Jako první podal žádost Zlínský kraj, kterému byly vyplaceny tři miliony korun. Další kraje budou následovat.

Ilustrační fotografie

„Jako první podal žádost Zlínský kraj a zároveň mu byla jako prvnímu kraji proplacena dotace ve výši 3 miliony korun. Nyní pracujeme na kontrole a administrativních úkonech souvisejících s proplacením další žádosti, kterou podal Královéhradecký kraj,“ říká ředitel odboru podnikatelského prostředí a obchodního podnikání Pavel Vinkler.

Provozovatelé prodejen s potravinami a smíšeným zbožím v obcích do 1 000 obyvatel, popř. do 3 000 obyvatel, kdy v dané místní části nežije víc než 1 000 lidí, mohou dostat finanční podporu na provoz až 100 000 Kč. MPO tak chce udržet na venkově malé obchůdky, které by bez pomoci zanikly. Finanční podporu poskytuje kraj. Kraje a starostové vesnic jsou garancí toho, že se podpora dostane přímo těm subjektům, které ji nejvíce potřebují.

Příjem žádostí krajů probíhal od 4. 8. 2021 do 29. 10. 2021 a za rok 2021 žádost podalo celkem 11 krajů, kterým byla dotace schválena. Maximální dotace pro jeden kraj je 3 miliony korun a je vyplácena EX POST.

Dotaci může provozovatel obchodu použít například na mzdy, nájem, vytápění, osvětlení, internet a na pronájem platebního terminálu. Informace k programu jsou i na webu www.obchudek2021plus.cz/

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Maloobchod | Obchod

Doporučujeme