Ministerstvo průmyslu a obchodu mapuje dostupnost optické konektivity

MPO má zájem na tom, aby všichni občané České republiky měli možnost užívat kvalitní vysokorychlostní připojení k internetu. Jedním z předpokladů, jak to zajistit, je ověřit, zda je v dané oblasti dostupné připojení k optické páteřní, přípojné, distribuční nebo přístupové síti.MPO se proto rozhodlo, že shromáždí informace o existenci vhodných a dostupných předávacích bodů existujících optických sítí, spolu s informacemi o jejich komerční využitelnosti.

Sebrané informace budou podrobeny důkladné analýze, zaměřené především na dostatečnou dostupnost, kapacitu a komerční využitelnost předávacích bodů, a to i ve vztahu k jejich geografickému rozložení. Následně pak MPO identifikuje místa nebo oblasti, ve kterých potřebné prostředky nejsou v požadované kvalitě, množství, nebo kapacitě k dispozici.

Platnost, kvalita i výsledky analýzy sebraných informací budou ověřeny ve veřejné konzultaci.

V případě, že výsledkem tohoto procesu budou zjištění, že v některých místech nebo oblastech dostupné předávací body chybí a nikdo neprojeví zájem o jejich vybudování za běžných komerčních podmínek, zahájí MPO u Evropské Komise (EK) notifikační proces, který umožní vybudování potřebné a nezbytné optické konektivity, za přispění dotačních programů a prostředků.

Sběr informací MPO zahájilo 21. 8. 2019 a je směrován do úrovně obcí, jejichž velikost nepřesahuje zhruba 5 000 tisíc obyvatel, protože je zjevné, že ve všech větších sídlech potřebná infrastruktura již existuje.

Správným vyplněním dotazníku rozesílaného MPO si podnikatelé mají možnost zajistit včasnou a úplnou ochranu svých realizovaných investic v této oblasti. Současně tím také dostávají možnost, pokud projeví zájem, podpořit jejich vyšší komerční využití.

Dokumenty ke stažení:

Doporučujeme