Ministerstvo průmyslu a obchodu rozšiřuje spolupráci s Evropskou investiční bankou

Ministerstvo průmyslu a obchodu jako první zahájilo diskusi s viceprezidentem Evropské investiční banky Vazilem Hudákem o tom, jak změnit ČMRZB na klasickou rozvojovou banku, která bude schopna pokrýt investiční potřeby státu a nabídnout nové formy financování prostřednictvím finančních nástrojů.„Jednou z priorit ministerstva je zajištění navýšení strategických investic do české ekonomiky, maximalizovat podporu malých a středních podniků s důrazem na rozvoj technologií a plně podpořit komercionalizaci výstupů vědy a výzkumu,“ uvedla ministryně Marta Nováková. Jelikož se MPO podílí na výkonu akcionářských práv České republiky v Českomoravské záruční a rozvojové bance, a.s. má podle Novákové rovněž zájem o to, aby tato banka zabezpečovala v plném rozsahu činnosti národní rozvojové banky, aby rozšiřovala portfolio produktů pro zabezpečení veřejných investic, iniciovala širší zapojení soukromých finančních institucí a podílela se tak na hospodářském růstu a rozvoji co nejširšího podnikatelského spektra.

„Sdílení informací s EIB považujeme za záruku zahájení kvalitní spolupráce, jejímž cílem je vytvoření vysoce standardizovaného finančního modelu, efektivně využívajícího finančních prostředků jak z Evropské komise, tak i komerčních finančních institucí, a to s důrazem na nezadlužování veřejných rozpočtů,“ dodala Nováková.

Cílem spolupráce je rozšíření portfolia stávajících produktů Českomoravské záruční a rozvojové banky o investiční nástroje. Nové aktivity v rozpočtu EK posilující roli finančních nástrojů dávají České republice šanci významně zvýšit sumu veřejných investic s dopady do všech částí podnikatelského prostředí s pozitivním vlivem na zvýšený příjem státního rozpočtu, a to také díky významnému zapojení soukromých bank, investičních fondů, penzijních fondů a pojišťoven.

Spolupráce s EIB jako hlavní finanční institucí Evropské komise je zárukou standardizovaných finančních modelů, lepšího využití prostředků z rozpočtu Evropská komise, zapojení soukromého sektoru do veřejných investic a také vytváří prostor pro významnou podporu hospodářského růstu. A to s důrazem na nezadlužování veřejných rozpočtů.

Vůbec prvního workshopu uspořádaného na MPO se zúčastnili mimo jiné zástupci ministerstev financí, místního rozvoje, životního prostředí, zemědělství, zdravotnictví, dopravy a ministerstva práce a sociálních věcí. Cílem bylo projednání všech možností, které Evropská investiční banka (EIB) nabízí. Takto je využívána většinou států Evropské unie.

• Témata: Dotace a financování

Doporučujeme