Ministerstvo průmyslu a obchodu ušetří příští rok miliardu

Ministerstvo průmyslu a obchodu je schopno uspořit v roce 2020 jednu miliardu korun. Již za letošní rok resort ušetřil 200 milionů korun na provozních výdajích.Výdajový rámec MPO pro rok 2020 je stanoven ve výši cca 38,4 miliard korun. Z toho rozhodující část činí dotace na obnovitelné zdroje energie ve výši cca 27 miliard korun, což představuje 70,3 % objemu rozpočtu.

„Tuto výši čerpání nemáme možnost ovlivnit, o to efektivnější a intenzivnější kontroly ale budeme provádět. Analýza úspor tak byla provedena u zbývající části celkového výdajového rámce, tj. ostatní výdajů ve výši cca 11,4 miliard korun. Tady jsme našli jednu miliardu, kterou jsme schopni uspořit,“ říká ministryně Marta Nováková.

Doporučujeme