Ministerstvo průmyslu a obchodu ušetří příští rok miliardu

Ministerstvo průmyslu a obchodu je schopno uspořit v roce 2020 jednu miliardu korun. Již za letošní rok resort ušetřil 200 milionů korun na provozních výdajích.



Výdajový rámec MPO pro rok 2020 je stanoven ve výši cca 38,4 miliard korun. Z toho rozhodující část činí dotace na obnovitelné zdroje energie ve výši cca 27 miliard korun, což představuje 70,3 % objemu rozpočtu.

„Tuto výši čerpání nemáme možnost ovlivnit, o to efektivnější a intenzivnější kontroly ale budeme provádět. Analýza úspor tak byla provedena u zbývající části celkového výdajového rámce, tj. ostatní výdajů ve výši cca 11,4 miliard korun. Tady jsme našli jednu miliardu, kterou jsme schopni uspořit,“ říká ministryně Marta Nováková.