Ministerstvo Spojených arabských emirátů redukuje další poplatky týkající se zemědělství

Emirátské Ministerstvo klimatických změn a životního prostředí od 1. května 2021 zásadně změnilo poplatky u více než 50 služeb pro zemědělce. Pokračování v úpravách služeb nabízených tímto ministerstvem podnikatelů má vést ke stimulaci obchodních aktivit, které pod ně spadají.

Snížení více než 40 zásadních poplatků, a u několika dokonce úplné zrušení, má zaručit zvýšení potravinové bezpečnosti, zlepšit importní možnosti, podpořit lokální zemědělskou produkci a vzbudit vyšší zájem o podnikání mladých lidí v zemědělství. Změny byly vytvořeny na základě opakovaného jednání zástupců ministerstva s investory a farmáři, během kterých se snažili vytipovat největší překážky a příležitosti v tomto sektoru. Ke konečnému zavedení současných úprav pomohla především zavedená digitalizace a zjednodušené možnosti rychlých změn v online prostředí, které podnikatelé a farmáři využívají.

Upravené služby zasáhly především 9 kategorií. Mezi ně patří například importní a exportní poplatky za skot, koně, domácí mazlíčky nebo sokoly. Dále snížení registračních poplatků u veterinárních produktů až po nižší poplatky za specializované aktivity jako například založení firem spadajících do zemědělského sektoru.

Většina poplatků byla snížena o více než 50 %. Velmi zajímavé jsou také kategorie, kde byly poplatky zrušeny úplně. Mezi ně patří například zrušení poplatků za testování nových druhů plodin. Registrace a testování každého nového druhu vyšlo na více než 60 000 Kč. Zrušení tohoto poplatku má vest ke zvýšenému zájmu o testování a kultivaci plodin. Neméně přínosné je zrušení poplatku za používání označení Organic, tedy známku zaručující organický produkt, která dříve stála minimálně 30 000 Kč za jeden produkt. I tato úprava si slibuje pozitivní výsledky, především k většímu propagování organického hospodaření.

Jednotlivé kroky směřované na zemědělský sektor, které mohu v poledních měsících sledovat na území Spojených arabských emirátů, opravdu dělají skvělý dojem. Emirátská strategie 2051 s důrazem na zemědělství, potravinovou bezpečnost, soběstačnost a vývoj agrotechnologií, může přinést lepší budoucnost pro mnoho zemí.

Autor: Lukáš Zamrzla. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku.

• Oblasti podnikání: Zemědělství a lesnictví

Doporučujeme