Ministerstvo spolu s 28 organizacemi představilo na MSV vodíkové plány

Vodíkové technologie jsou důležitým nástrojem k dekarbonizaci národního hospodářství a současně představují špičku v technických inovacích. Týkají se nejen dopravy, energetiky, chemického průmyslu a strojírenství, ale také občanů.

Ke stavu vodíkových technologií v České republice (ČR) proto Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) na 62. mezinárodním strojírenském veletrhu (MSV) v Brně uspořádalo speciální seminář.

„Naší prioritou je v tuto chvíli využívat vodík zejména v dálkové nákladní dopravě, autobusové dopravě a také pro osobní vozidla. Začátkem příštího roku by tak měly být v ČR otevřeny první tři vodíkové plnící stanice,“ říká zmocněnec ministra průmyslu a obchodu pro vodík Petr Mervart a dodává: „Jsem rád, že se semináře kromě zástupců MPO, Ministerstva dopravy a Státního fondu životního prostředí zúčastnili zástupci technologických firem, vysokých škol a také představitelé Ústeckého a Moravskoslezského kraje. Jen společně dosáhneme toho, abychom v České republice rozjeli novou nízkouhlíkovou ekonomiku. Musíme dosáhnout toho, aby snižování emisí skleníkových plynů probíhalo současně s rozvojem ekonomiky.“

„Pro nás je vodík důležitá systémová inovace, něco, co může změnit strukturu ekonomiky našeho kraje, který prochází poměrně dramatickou dekarbonizací,“ říká RIS3 manažer Ústeckého kraje Zdeněk Hušek a dodává: „Chystáme tak například projekt vodíkových autobusů a připravujeme také vodíkovou strategii regionu, která napoví, jakým směrem bychom se měli dál ubírat.“

„V našem kraji se zabýváme vodíkem od roku 2017, kdy jsme ho zapojili do strategického rozvoje kraje. Jsme si vědomi toho, že jde o komplexní řetězec, který má svá úskalí a určitý rozvoj,“ říká vedoucí odboru energetiky, průmyslu a chytrého regionu Moravskoslezského kraje Karin Černá a dodává: „Usilujeme o nastavení podmínek a seskupení stakeholderů, aby vodíkové údolí v Moravskoslezském kraji vzniklo co nejdříve. V roce 2023 by mělo vyjet prvních pět ostravských vodíkových autobusů a v roce 2024 by mělo jezdit po kraji deset vodíkových autobusů.“

Vodíková strategie ČR je postavena na čtyřech základních pilířích: 

  • výroba nízkouhlíkového vodíku, 
  • využití nízkouhlíkového vodíku,
  • doprava a skladování vodíku,
  • vodíkové technologie.

V počátečních fázích se klade důraz na zajištění rovnováhy mezi výrobou a spotřebou vodíku, aby se zaručilo efektivní využití dostupných zdrojů. V oblasti výroby vodíku se ČR chce orientovat nejen na výrobu z obnovitelných zdrojů, ale i na jiné alternativní možnosti výroby nízkouhlíkového vodíku jako je výroba vodíku pomocí elektrického proudu a tepla z jaderných elektráren, pyrolýza/plazmové zplyňování organického odpadu a zemní plyn se zachytáváním a zpracováním vzniklého CO2. 

ICUK

Vodík se plánuje nasadit tam, kde je to vzhledem k ceně nejefektivnější. Proto nejdřív v dopravě a poté, v návaznosti na pokles ceny, v energetice a také jako chemické suroviny a zdroje tepla v průmyslu. Vodíková strategie ČR zdůrazňuje rozvoj vodíkových technologií, které by mohly pomoci transformaci českého průmyslu. Jde o špičkové technologie, které zajišťují vysokou přidanou hodnotu ve výzkumu i ve výrobě.

Česká republika se společně s ostatními členskými zeměmi zavázala dosáhnout klimatické neutrality celé Evropské unie (EU) do roku 2050. Vodíková strategie je jedním z významných nástrojů, jak cíle dosáhnout. Popisuje výchozí stav a odhaduje vývoj do roku 2050, který souvisí se strategickým horizontem Zelené dohody pro Evropu. Dále přináší přehled programů, které mohou podporovat rozvoj vodíkových technologií. Na přípravě strategie spolupracovali zástupci průmyslu, výzkumných organizací, vysokých škol, dalších resortů a organizací.

Rozcestník s informacemi o dění v České národní expozici na MSV v Brně, jehož součástí seminář o vodíku byl, je k dispozici na webových stránkách MPO.

Samotnou akci k vodíkovým technologiím můžete zhlédnout na kanálu Youtube.

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme