Ministerstvo zemědělství Libanonu aktivně hledá možnosti zlepšení postavení malých farmářů

Pomocí nového podpůrného programu se Libanon snaží poskytovat nezbytné vybavení včetně omezené finanční pomoci.

Zejména organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) staví do popředí své aktivity na podporu malých rodinných farem.

Ilustrační fotografie

Program podpory drobných farmářů s přispěním FAO byl uveden v činnost v těchto dnech s cílem distribuce poukázek, každé v hodnotě 300 USD na nákup základních zemědělských vstupů. Pro tento projekt bylo vybráno celkem 28 745 drobných zemědělců, kteří splnili kritéria způsobilosti.

FAO také podpořila schéma distribuce poukázek vydané Světovým potravinovým programem (WFP) v rámci zemědělského projektu financovaného Evropskou unií. Tento program cílil na 3554 farmářů. Projekt je snahou zmírnit dopady bezprostřední ekonomické a finanční krize, které Libanon v současné době čelí.

Zásadním problémem Libanonu je všudypřítomná korupce a elitářství, které se projevují v tom, že státní pomoc většinou končí u velkoobchodníků místo u drobných farmářů. Představitelé státu veřejně rádi proklamují, že jsou si vědomi klíčové role malých zemědělců, kteří přispívají ke snižování chudoby a zlepšování potravinové bezpečnosti země. Při rozdělování finančních prostředků však na nejvíce potřebnou kategorii zemědělců často zapomínají a dávají přednost velkoobchodníkům.

Autor: Petr Sochor, zemědělský diplomat, velvyslanectví ČR v Bejrútu. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku.

• Teritorium: Asie | Libanon | Zahraničí
• Témata: Ekonomika ve světě

Doporučujeme