Ministerstvo zveřejnilo studii dopadů uzavření dohody EU-Singapur a EU-Vietnam na ekonomiku ČR

Studii na základě veřejné zakázky MPO zpracovala Technická univerzita v Liberci.Evropská komise plánuje v tomto roce předložit Radě EU ke schválení dohody o volném obchodu se Singapurem a Vietnamem. Obě země patří do uskupení ASEAN, které pro EU představuje důležitého partnera. Obchodní výměna s tímto regionem stále roste. Původní plán sjednat dohodu s ASEAN jako celkem se vzhledem k rozdílnému charakteru jednotlivých členů nepodařilo naplnit. EU tak jedná se zeměmi ASEAN jednotlivě. Vyjednávání se Singapurem byla dokončena již v roce 2014, s Vietnamem o rok později. Od té doby probíhá právní čištění a překlady do všech oficiálních jazyků EU. Tento proces bude brzy dokončen.

Před hlasováním České republiky v Radě EU o podpisu a uzavření obou dohod se v České republice problematikou bude zabývat vláda. Ta bude mít k dispozici studii dopadů obou dohod na ekonomiku ČR. Studii na základě veřejné zakázky MPO zpracovala Technická univerzita v Liberci; konkrétně se na vzniku studie podílel Ing. Aleš Kocourek, Ph.D. a Ing. Jana Šimanová, Ph.D. Studie je ke stažení níže a shrnuje dopady obou dohod na české hospodářství.

Z výsledků analýz vyplývá, že dopady obou dohod na ČR budou minimální. Ovšem mnohem příznivější než na ekonomiku EU jako celku. Nepatrné dopady jsou dány aktuálně nízkým objemem obchodu s oběma zeměmi. Obě dohody však nabízejí nové příležitosti např. v oblasti automobilového, strojírenského, elektronického, potravinářského či chemického průmyslu, což může napomoci vzájemnému obchodu ČR s tímto regionem.

Zpracovatelé během přípravy studie konzultovali rovněž přímo zástupce podnikatelského sektoru. Na základě těchto konzultací identifikovali příležitosti i výzvy pro implementaci dohod o volném obchodu se Singapurem a Vietnamem, a popsali je v případových studiích vybraných firem, jež jsou součástí dopadová studie.

Podrobnosti o veřejné zakázce samotné lze nalézt na webových stránkách Registru smluv.

Ke stažení:

 Dopadová studie dohod EU-Vietnam a EU-Singapur (3340 kB) 

• Teritorium: Asie | Singapur | Vietnam | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme