Ministr Havlíček podepsal mezirezortní Dohodu o hospodářské spolupráci s Republikou Kosovo

Dohoda o hospodářské spolupráci byla podepsána během oficiální návštěvy místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí Kosova Behgjeta Pacolliho v České republice dne 13. června 2019 v Praze. V rámci programu byl také kulatý stůl s českými podnikateli působícími na kosovském trhu.Součástí kosovské delegace byl mimo jiné ministr pro ekonomický rozvoj, pan Valdrin Lluka, který si pro české podnikatele připravil prezentaci o stavu kosovské ekonomiky a obchodních příležitostech.

Cílem dohody je z pohledu Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky vytvoření formálního rámce pro zaštítění zájmů českých podnikatelských subjektů a otevření kanálu pro oficiální komunikaci mezi oběma zeměmi v hospodářské oblasti, včetně podpory exportu a investic. Kosovo bylo poslední ze zemí západního Balkánu, se kterou ČR doposud takovou dohodu uzavřenu neměla. Přitom již dnes na kosovském trhu působí celá řada českých firem, například v oblastech energetiky, hromadné dopravy, IT služeb a životního prostředí.

Kosovská republika je malá země bohatá na nerostné suroviny, přesto se produkční kapacita těžebního průmyslu stále nedostala na předválečnou úroveň (tj. před rozpadem Jugoslávie). Současně je Kosovo trhem téměř dvou milionů lidí s přeshraniční jazykovou návazností na trh Albánie a částečně i Severní Makedonie. Je to trh geograficky blízký (dojezdová vzdálenost Praha – Priština do 1 400 km), s potenciálem nových exportních příležitostí pro české firmy.

Zejména v oborech těžby nerostných surovin, energetiky, infrastrukturních projektů, dodávek pro systémy městské hromadné dopravy a vodního a odpadového hospodářství. Z pohledu ČR je hospodářství Kosova v dlouhodobě zanedbaném stavu (nezaměstnanost dosahuje 25 %, mzdy jsou oproti ČR poloviční, HDP na obyvatele třetinové). Prostřednictvím podpory EU se však zemi dostává v přepočtu na jednoho obyvatele enormního přílivu prostředků.

Česká republika dlouhodobě podporuje všechny země západního Balkánu a vyslovuje se pro jejich rychlé začlenění do společného evropského trhu. V roce 2018 jsme do Kosova vyvezli zboží v hodnotě 21,7 mil. euro a dovezli za 1,1 mil. euro. Největšími položkami vývozu byly v roce 2018 osobní automobily (bezmála 1/5 našich vývozů do Kosova), dále jeřáby, papír, strojní díly, prací prášky, monitory a elektromotory. Z Kosova naopak dovážíme rostliny pro kosmetický průmysl a farmacii (přes 40 % našich dovozů), dále potravinářské polotovary s obsahem kakaa, ovoce a koření.

Fotografie poskytnuty MPO ČR.

• Teritorium: Evropa | Kosovo | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme