Ministr Petříček jednal s realizátory české rozvojové spolupráce

Ministr zahraničních věcí ČR Tomáš Petříček se 15. dubna 2019 setkal s českými subjekty, které se aktivně angažují v rozvojových zemích. Jedná se zejména o nevládní organizace, soukromé firmy a státní instituce, které implementují projekty z rozpočtu ČR na rozvojovou spolupráci.„Zahraniční rozvojová spolupráce je nedílnou součástí naší zahraniční politiky i mojí osobní prioritou. MZV se za posledních deset let podařilo vytvořit transparentní předpoklady pro zodpovědnou realizaci rozvojové, transformační i humanitární pomoci v zahraničí,“ uvedl ministr Petříček. 

ČR má na základě mezinárodních závazků do roku 2030 dosáhnout podílu oficiální rozvojové pomoci alespoň 0,33 % HDP. V celkové rozvojové pomoci Česka výrazně převažuje multilaterální spolupráce nad bilaterální. Prioritními zeměmi české rozvojové spolupráce jsou Bosna a Hercegovina, Etiopie, Gruzie, Kambodža, Moldavsko a Zambie, se kterými jsou schváleny programy spolupráce na období 2018 – 2023. ČR je aktivní rovněž v Afghánistánu, Iráku, Sýrii a na Ukrajině.

• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme