Ministr Zaorálek přivezl do Káhiry obchodní misi

Na začátku roku přiletěla do Egypta výprava českých byznysmenů vedená ministrem zahraničních věcí Lubomírem Zaorálkem. Obchodníci jednali o příležitostech ve zbrojním odvětví, zdravotnictví, dopravě či výrobě lodí.Česká republika, respektive Československo, má s Egyptem více než padesátiletou historii ekonomických vztahů. Československý průmysl se významně podílel na industrializaci země v 60. letech za prezidenta Násira dodávkami strojů a technologických celků. Šlo o elektrárny, cukrovary, dovoz zemědělských strojů, motocyklů značky Jawa a dalšího zboží. Egyptská armáda byla pravidelným odběratelem zbrojních dodávek československé a posléze české provenience.

Po překonání turbulencí způsobených dramatickými politickými změnami a globálním ekonomickým poklesem se vrátila vzájemná obchodní výměna v posledních letech na vzestupnou trajektorii a rekordní výše pak dosáhla v roce 2014. Export činil 454 milionů dolarů a import 96 milionů. Česká obchodní bilance s Egyptem je tradičně vysoce aktivní. V českém vývozu převažují stroje a strojní zařízení. Mezi nimi dominují osobní automobily, tvořící 60 procent vývozu. Škodovky jsou nejhojnější nová auta evropské provenience, jež jsou k vidění na káhirských ulicích. Dále Česko do Egypta dodává různé stroje pro průmyslovou výrobu, elektrotechnické výrobky, za nimi následuje cukr a sklářské výrobky.

V Egyptě je dlouhodobě zastoupena řada dalších českých společností, a to s vlastní kanceláří nebo prostřednictvím místních partnerů. O zájmu o egyptský trh mezi našimi podnikateli svědčí jejich pravidelná účast na egyptských veletrzích, kterou podporuje jak místní kancelář CzechTrade pravidelným organizováním českých účastí, tak obchodně-ekonomický úsek velvyslanectví v Káhiře pořádáním tematických „matchmakingových“ seminářů pro české vývozce.

Dvě desítky firem

Zatím poslední akcí na podporu českého obchodu s Egyptem byla návštěva ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka v Káhiře na přelomu letošního ledna a února. V jeho doprovodu byli zástupci zhruba dvou desítek českých firem, české exportní banky a pojišťovací společnosti EGAP. Celou misi zorganizoval Svaz průmyslu a dopravy.

Asi polovina zastoupených společností se s nabídkou dodávek pro egyptské ozbrojené síly zúčastnila jednání ministra Zaorálka a náměstka ministra obrany Kuchty s egyptským ministrem zbrojní výroby. Všichni podnikatelé pak měli příležitost k jednání se svými protějšky na podnikatelském semináři uspořádaném s Federací egyptského průmyslu a také k prezentaci při setkání s představiteli Káhirské obchodní komory a při návštěvě egyptské obdoby agentury CzechTrade (GAFI). Kromě zbrojních dodavatelů byly v misi zastoupeny společnosti působící v oborech vzduchotechniky, energetiky a obnovitelných zdrojů, potravinářství, dopravních systémů, softwaru, zdravotní techniky, výroby lodí a kolejového svršku.

Ohlasy zúčastněných firem ukazují, že přes oborovou různorodost delegace jim účast na této akci přinesla užitečné možnosti prezentace exportní nabídky případným klientům a obchodním partnerům a v mnoha případech pokračují rozvíjení navázaných obchodních vztahů. Zastupitelský úřad v Káhiře očekává uspořádání podobné mise při návštěvě ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka, která by se mohla konat ještě v průběhu tohoto roku. Další příležitosti prezentace českých výrobců v Egyptě poskytne několik veletrhů s českou účastí a seminářů pro české exportéry.

Velké zakázky jdou hlavně od státu

Nadějné možnosti se v Egyptě rýsují nejen v oborech zmíněných v předchozím textu, ale i v řadě dalších, neboť jde o velký trh ve stadiu rozvoje. Jde ovšem zároveň o trh dosti obtížný. Jednání s egyptskými partnery, kteří mají typické blízkovýchodní zvyklosti, vyžaduje obchodní zkušenosti a velkou dávku trpělivosti. Na druhé straně je určitou výhodou, že velké zakázky jsou převážně v rukou státu a jím řízených organizací, což je určitá záruka solventnosti a důvěryhodnosti klienta. Negativem je ovšem zvýšená náchylnost reprezentantů státních struktur k úplatkářství. Pro české podnikatele je při jednání zvláště se staršími partnery výhodou častá znalost české produkce coby kvalitní a srovnatelné se západní konkurencí, protože mnoho současných egyptských podnikatelů kdysi vystudovalo československé školy. S československými výrobky se hojně setkávali i při své práci v Egyptě. Také jejich znalost angličtiny je často překvapivě dobrá.

Převzato z časopisu E15 Český export, přílohy divize Euro E15, vycházející ve spolupráci s agenturou CzechTrade a Ministerstva zahraničních věcí ČR. Autor článku: Jiří Charvát, obchodní rada, Velvyslanectví ČR v Káhiře.

• Teritorium: Afrika | Egypt | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme