Ministr životního prostředí a podnikatelé nabídli inovativní environmentální technologie v Peru

Ve dnech 7. až 9. dubna 2019 navštívil vicepremiér a ministr životního prostředí Richard Brabec Peru v doprovodu zástupců Svazu průmyslu a dopravy ČR a početné podnikatelské delegace, která v rámci projektu ekonomické diplomacie představila špičkové české technologie z oboru životního prostředí a navázala důležité obchodní kontakty.Návštěva měla skvělé načasování v zemi, která se již druhým rokem trápí s rekonstrukcí po ničivých povodních z r. 2017 a kde letos v únoru vláda provedla zátah na nelegální těžbu zlata v regionu dolní části Amazonie Madre de Dios. Ten je tak nyní připraven na celkovou obnovu krajiny, včetně nutné dekontaminace vod, ovzduší a půdy od těžkých kovů, hlavně mědi, zalesňování a moderního zpracování pevného odpadu.

Všechny tyto služby patří do nabídky českých firem, které Peru spolu s ministrem Brabcem navštívily. Své technologie měly možnost představit na podnikatelském fóru za účasti všech klíčových peruánských institucí zaměřených na životní prostředí a pečlivě vytipovaných obchodních partnerů. Následná exkurze do města Puerto Maldonado v srdci regionu Madre de Dios pak českým podnikatelům umožnila přímo se setkat s konkrétními následky několikaleté nelegální těžby zlata.

Delegace byla šokována mírou zdevastování zóny amazonského pralesa o rozloze více než 11 000 ha i vysokou hladinou kontaminace krajiny i zoologických druhů, především ryb, těžkými kovy. Největší zájem z peruánské strany byl o technologie zaměřené na dekontaminaci, zalesnění či zpracování odpadu, který se momentálně kupí na neřízené nelegální skládce pár kilometrů od města. Někteří čeští podnikatelé se tak přímo s místními zástupci a firmami dohodli na navazující jednání o konkrétní možné spolupráci. Jak sami poznamenali: „Úplné vyčištění této oblasti bude trvat několik let, ale proto jsme tady, abychom s našimi technologiemi pomohli a tento proces urychlili“.

Fotografie poskytnuta MPO ČR.

• Teritorium: Amerika | Peru | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme