Ministra průmyslu a obchodu doprovodí na jednání v Turecku podnikatelská delegace Hospodářské komory

Dvě podnikatelská fóra a dvoustranná obchodní jednání organizuje během tohoto čtvrtka a pátku Hospodářská komora České republiky v Turecku.

V hlavním městě Ankaře a také v Istanbulu bude 35členná podnikatelská delegace s tureckými firmami projednávat nové zakázky a možnosti, jak posílit vzájemné obchodní vztahy. Jednání budou probíhat i se zástupci tureckého ministerstva obchodu.

Ankara. Foto: Bilal Kocabas / Shutterstock.com

Podnikatelé doprovodí na pracovní cestě do této země ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkelu. Podnikatelskou delegaci povede prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý a viceprezident Hospodářské komory Radek Jakubský.

Podnikatelskou delegaci tvoří firmy působící v lehkém i těžkém strojírenství dodávající své produkty zejména do oblastí energetiky, dopravy a elektrotechnického průmyslu, ale také podniky působící v oblasti výstavby infrastrukturních projektů.  

Do Turecka tento týden míří kupříkladu výrobci elektrických pohonů a trakčních motorů pro trolejbusy, tramvaje, lokomotivy a důlní vozidla, výrobci průmyslových armatur, železničních šroubů, ložisek pro kolejová vozidla i větrnou energetiku, technologií pro úpravy vod, plastových kanalizačních systémů, vodárenských, důlních a průmyslových čerpadel a také výrobci tvářecích strojů, strojů pro důlní dopravu či kolejových vozidel pro městskou dopravu a železnici. V podnikatelské delegaci nechybí ani přepravci zboží, pojišťovny nebo výzkumné a zkušební ústavy nebo instituty pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace.

Obchodní výměna s Tureckem na mírném vzestupu

Turecko patří mezi tradiční obchodní partnery České republiky, je šestým nejvýznamnějším partnerem mimo země Evropské unie. České firmy do Turecka exportují zboží zhruba za 52,1 mld. Kč, dovoz zboží z Turecka v roce 2021 meziročně skokově narostl, z Turecka bylo importováno zboží za 52,6 mld. Kč. Podobný trend pokračoval i v prvních měsících roku 2022 – objem vzájemné obchodní výměny mírně roste, zejména vlivem tureckého dovozu do České republiky.

Česká republika je jako nejprůmyslovější země Evropské unie v Turecké republice vnímána i jako země s velmi dobrou reputací výrobků a širokým spektrem jejich uplatnitelnosti v mnoha sektorech.

Hospodářská komora České republiky organizuje s tureckými protějšky řadu dvoustranných aktivit. Vedle podnikatelských misí a podnikatelských fór je zapojena i v multilaterálních evropských aktivitách, jako je kupř. program Turkey-EU Business Dialogue. V rámci něj poskytla tureckým malým a středním firmám z oblasti Samsun školení, na která navazovala podnikatelská mise Hospodářské komory do Samsunu v září 2020 za účasti 10 českých firem.

Ilustrační fotografie

Hospodářská komora České republiky letos v pražském Florentinu přijala delegace z měst Cizre a Gaziantep. Vloni hostila ministra obchodu Turecka Mehmeta Muşe, podnikatelská mise organizovaná tento týden na tuto návštěvu navazuje. Poslední podnikatelská mise do Turecka, která byla součástí pracovní cesty předsedy vlády a ministra průmyslu, se uskutečnila v září 2019. Podnikatelskou delegaci tehdy tvořily čtyři desítky českých firem.

Hlavním tureckým protějškem Hospodářské komory České republiky je Sdružení tureckých obchodních a průmyslových komor a komoditních burz „TOBB“ (Union of Chambers and Commodity Exchanges of Türkiye). Hospodářská komora ale spolupracuje také s řadou regionálních obchodních komor, především s İTO (Istanbulská obchodní komora), ATO (Ankarská obchodní komora) a Samsunskou OPK.

Hospodářská komora provozuje rovněž i Česko-turecký smíšený výbor, který vznikl na základě dohody mezi Hospodářskou komorou a TOBB už v roce 1991. Turecká strana výboru působí pod organizací DEIK (Foreign Economic Relations Board) založenou Ministerstvem hospodářství Turecké republiky, TOBB a dalšími subjekty.

Do podnikatelské mise se mohla u Hospodářské komory přihlásit kterákoli česká firma se zájmem o turecký trh bez ohledu na předmět podnikání, velikost nebo region, v němž působí. Náklady spojené s organizací mise stejně jako u kterékoli jiné cesty zajišťované Hospodářskou komorou si hradí sami podnikatelé, tzn. včetně ubytování, podílejí se nákladech na místní transfery, catering, pronájem konferenčních prostorů a jednacích místností.

• Teritorium: Asie | Turecko | Zahraničí

Doporučujeme