Ministři EU jednali o Nástroji pro oživení a odolnost. Česku má přinést 172 miliard korun

Hlavním tématem jednání byla kohezní politika (politika soudržnosti) a její napojení na nový Nástroj pro oživení a odolnost. Oba nástroje jsou klíčové pro ekonomickou obnovu a transformaci unijní sedmadvacítky v příštích letech.

Setkání ministrů zodpovědných za politiku soudržnosti hostilo v úterý 18. května Portugalsko coby předsedající země Rady Evropské unie. Jednání probíhalo online.

„Nástroj pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility) pomůže zemím s vypořádáním se s následky koronavirové pandemie. Pokrývá široké spektrum oblastí, v některých případech podobných zaměření politiky soudržnosti. Byl navržen a schválen ve velmi krátkém čase; díky svému obrovskému rozpočtu ale bude mít dlouhodobý dopad,“ uvedla náměstkyně pro řízení sekce koordinace evropských fondů a mezinárodních vztahů Daniela Grabmüllerová, která zastupovala Českou republiku. 

„Vláda Národní plán obnovy již schválila a naším společným cílem je nastavit plynulé a smysluplné propojení mezi jednotlivými možnostmi podpory z různých fondů EU. Věříme, že díky efektivnímu využití fondů politiky soudržnosti v kombinaci s novými nástroji nad její rámec se podaří zmírnit socioekonomické dopady pandemické krize a dojde k hospodářské obnově,“ řekla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Vláda schválila rozdělení financí mezi operační programy pro nové programové období 2021-2027

Nástroj pro oživení a odolnost je nový bezprecedentní nástroj EU doplňující tradiční nástroje podpory EU – zejména fondy politiky soudržnosti. Je součástí strategie hospodářské obnovy EU po pandemii COVID-19 a zahrnuje finanční prostředky ve formě grantů a půjček poskytnutých členským státům na oživení ekonomik a posílení jejich odolnosti.

Nástroj umožní Česku čerpat alokaci ve výši přibližně 172 mld. Kč v dotacích a cca 400 mld. Kč v půjčkách. Prostředky mají být využity v souladu s prioritami a cíli EU; tedy pro oblast digitální transformace, fyzické infrastruktury a zelené transformace, vzdělávání a trhu práce, výzkumu, vývoje a inovací a pro oblast zdraví a odolnosti obyvatelstva. V rámci politiky soudržnosti bude moci ČR v letech 2021–2027 také čerpat dalších více než 550 mld. Kč.

• Teritorium: Česká republika | Evropa
• Témata: Financování z EU

Doporučujeme