Ministři na Radě pro energetiku schválili klíčovou úpravu pravidel trhu s elektřinou

Ministři zodpovědní za energetiku schválili na jednání v Lucemburku úpravu pravidel trhu s elektřinou. Jedná se o zásadní krok k posílení stability trhu a ochraně domácností a firem.

Zástupci členských států se také věnovali aktuální energetické situaci na Ukrajině nebo připravenosti na zimu. Českou republiku na jednání zastupoval ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Ilustrační fotografie

„Ruská agrese na Ukrajině nám ukázala, že je třeba posílit ochranu spotřebitelů a zvýšit stabilitu a předvídatelnost trhu s elektřinou. Dnes jsme s ostatními ministry schválili klíčovou úpravu, díky které toto pomůžeme zajistit. Výsledkem bude odolnost trhu ve střednědobém a dlouhodobém horizontu, předvídatelnost nákladů na energie do budoucnosti a posílení konkurenceschopnosti našeho průmyslu,“ říká ministr průmyslu a obchodu a dodává: „Evropu čekají výzvy v souvislosti s dekarbonizací, rozvojem obnovitelných zdrojů, ukládáním energie a využívání flexibility. Proto považuji tuto reformu za naprosto zásadní.“

Navržené změny umožní provozovatelům přenosových i distribučních soustav zavést nový nástroj, který bude cílit na snížení spotřeby ve špičkách, což by mělo vést ke snížení cen elektřiny a snížení spotřeby plynu. Umožňuje jim také používat data z chytrých měřicích zařízení pro zvýšení flexibility a zefektivnění řízení energetického systému.

Úpravy pravidel trhu s elektřinou usilují zejména o ochranu zákazníků a posílení jejich pozice na trhu s elektřinou. Dodavatelé elektřiny budou mít nově povinnost nabízet zákazníkům smlouvy s fixní délkou a fixní či dynamickou cenou, přičemž nejdůležitější podmínky budou muset být uvedeny transparentně a přehledně. Stejně tak se počítá se zapojením zákazníka do trhu s elektřinou, například díky právu na sdílení energie z obnovitelných zdrojů bez nutnosti zakládat energetické komunity.

Nově bude také možné regulovat cenu elektřiny pro domácnosti a malé a střední podniky v případě vyhlášení mimořádné tržní situace. K tomu může dojít pouze na omezenou dobu a za předpokladu, že ministři na základě návrhu Evropské komise a při splnění předem stanovených podmínek schválí vyhlášení stavu unijní krize cen energií. Jedná se o zásadní nástroj pro omezení negativních dopadů vysokých cen energií.

Ilustrační fotografie

Revize směrnice usiluje i o posílení odolnosti dodavatelů elektřiny, čímž chce Evropská unie předejít krachům energetických společností. Národní regulační orgány budou muset zajistit, aby dodavatelé uplatňovali strategii, která posílí jejich odolnost a sníží riziko krachů dodavatelů elektřiny. Revize představuje návrh na povinné zavedení dodavatelů poslední instance na národní úrovni a jejich základní povinnosti.

Tématem pracovního oběda byl Sektor energetiky v otevřené strategické autonomii. „Abychom posílili naši odolnost a konkurenceschopnost, musíme upřednostnit diverzifikaci zdrojů a dodavatelů energie. To zahrnuje jak rychlé zavádění obnovitelných a nízkouhlíkových zdrojů, tak investice do infrastruktury, technologického výzkumu a inovací,“ říká ministr Síkela.

Kromě revize trhu s elektřinou se ministři věnovali aktuální energetické situaci na Ukrajině. „Rusko pokračuje v bezprecedentních útocích na energetickou infrastrukturu země. Cílem je lidem vzít základní lidské potřeby – teplo, světlo či vodu. Zima se blíží a naší morální i strategickou povinnosti je našim přátelům co nejvíce pomoci,“ říká ministr. Kromě toho zástupci členských států diskutovali připravenost na zimu. „Kolegy jsem ujistil, že děláme kroky ke zvýšení energetické bezpečnosti České republiky. Naše zásobníky s plynem jsou k dnešnímu dni naplněné na 99 procent,“ dodává ministr.

Finsko a Estonsko členské státy informovaly o narušení plynovodu Balticconnector, ke kterému došlo minulý týden.

Jak již bývá zvykem, krátce se k jednání ministrů připojil on-line i ukrajinský ministr pro energetiku German Galushchenko, který informoval o energetické situaci na Ukrajině.

• Teritorium: Česká republika
• Témata: Právo | Právo a politiky EU
• Oblasti podnikání: Energetika

Doporučujeme