Ministři Petříček a Herrmann potvrdili skvělé česko-bavorské vztahy

Ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček přijal 23. ledna 2020 bavorského státního ministra pro spolkové a evropské záležitosti a média Floriana Herrmanna. Mluvili o česko-bavorské spolupráci v oblasti vědy, výzkumu a inovací a také o plánovaných komunálních volbách v Bavorsku a krajských volbách v ČR.

Foto: MZV ČR

„S panem ministrem jsme se za poslední rok měli možnost setkat hned několikrát, a to jak na pracovní, tak neformální úrovni. Naše pravidelná setkání dokazují vynikající kvalitu česko-bavorských vztahů. Silné, otevřené a intenzivní vztahy ve středoevropském regionu jsou důležitým předpokladem pro další rozvoj celé EU,“ uvedl po jednání ministr Petříček.

Ministři se věnovali také tématu česko-bavorské spolupráci v oblasti vědy. Ocenili zejména práci Česko-bavorské vysokoškolské agentury se sídlem v Řezně. Jejím smyslem je přispívat k zintenzivnění spolupráce v oblasti vysokých škol a ke stoupajícímu zájmu o bilaterální projekty ve vědě a výzkumu. Grantové a stipendijní programy, jakož i nabídka poradenství a zprostředkování kontaktů jsou v obou zemích velmi silně využívány.

Dalšími příklady česko-bavorské spolupráce mohou být např. „smart cities“. V rámci projektů ekonomické diplomacie v této agendě spolupracuje Generální konzulát ČR v Mnichově s Centrem digitalizace Bavorska. „Smart cities“ jsou součásti širšího programu zlepšování životních a profesních podmínek na venkově tak, aby nedocházelo k jeho vylidňování. Česká republika má s Bavorskem zájem na výměně zkušeností se zaváděním těchto projektů.

Ministři také hovořili o plánovaných komunálních volbách v Bavorsku a krajských volbách v ČR a o termínech možných vzájemných setkání v roce 2020.

• Teritorium: Česká republika | Německo
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme