Mise českého obranného a bezpečnostního průmyslu do Džibutska a Etiopie

Ve dnech 8.–12. února 2020 navštívili představitelé českých výrobců a vývozců firem bezpečnostního a obranného průmyslu v rámci projektu na podporu ekonomické diplomacie Džibutsko a Etiopii. Misi vedl náměstek Ministerstva obrany ČR pro průmyslovou spolupráci Tomáš Kopečný.

V obou zemích  představily firmy svůj výrobní a exportní program zástupcům ministerstev pro ozbrojené složky a příslušným státním armádním a bezpečnostním  institucím. V Etiopii podepsal náměstek Kopečný Memorandum o porozumění o spolupráci mezi ministerstvy obrany České republiky a Etiopie. 

V Džibutsku se jednalo o první hromadnou misi českého obranného a bezpečnostního průmyslu vůbec. Zaměřena byla komplexně na státní ozbrojené složky. Cílem bylo navázání přímých osobních kontaktů českých firem, na setkáních s relevantními džibutskými představiteli předvést výrobní programy a zaujmout potenciálního odběratele. S ohledem na ohlasy během prezentací lze říci, že tyto cíle byly splněny. Současně proběhlo firemní jednání o prohloubení spolupráce ve vojenském letectví.

Firmy představily své výrobní a exportní programy generálnímu štábu džibutské armády. Byla zde diskutována možnost odběru vzorků a návštěvy vybraných českých podniků s cílem konkretizace následné reálné spolupráce. Zástupce náčelníka generálního štábu gen. Taher Ali Mohamed vyjádřil zájem o uskutečnění džibutské mise do České republiky v nejbližším možném termínu.

Proběhly firemní prezentace před zastoupením letectva, na generálním ředitelství džibutské národní policie a na velitelství četnictva.  

Zástupci českých podniků byli přítomni setkání náměstka Kopečného s ministrem obrany Hassanem Omarem Mohamedem a s ministrem vnitra Mouminem Ahmeden Cheickem. Džibutská strana prostuduje předaný návrh memoranda o porozumění o spolupráci mezi ministerstvy obrany České republiky a Džibutska.

Uskutečnilo se jednání vedení mise s velitelem džibutské pobřežní stráže plk. Waissem Omarem Bogorehem. Pobřežní stráž byla založena teprve v roce 2010 a velmi rychle se rozvíjí. Jde o polovojenskou státní organizaci, která má svůj vlastní rozpočet v rámci ministerstva dopravy. Také zde české firmy prezentovaly svá výrobní portfolia.

Závěrem pobytu v Džibutsku měli členové mise možnost navštívit místní výcvikové centrum pro somálskou policii.

Spolupráce České republiky a bývalého Československa s Etiopií v obranném sektoru má hlubokou tradici a mise se stala její integrální částí a důležitým pokračováním. 

Náměstek Kopečný podepsal s etiopským protějškem, náměstkem pro průmyslovou spolupráci etiopského ministerstva národní obrany Fisehou Woldesenbetem, Memorandum o porozumění o spolupráci mezi ministerstvy obrany obou zemí. Aktu podpisu byla přítomna také celá obchodní část mise.

Firmy aktivní v oblasti leteckého průmyslu navštívily etiopskou vojenskou leteckou základnu ve městě Bishoftu/Debre Zeyitu. Po vřelém přijetí vedení mise velitelem letectva generálmajorem Yilmou Merdefou se  uskutečnily podrobné firemní prezentace s  konkrétní diskusí. Kromě technické a technologické podpory projevil etiopský partner zájem o transfer know-how využitelných při samostatné výrobní a opravárenské činnosti.

Významné bylo přijetí celé mise generálem Mollou Hailemeriemem, velitelem pozemních vojsk, a následné prezentace podniků. Ředitel Vojenského historického ústavu generál Knížek zopakoval nabídku české podpory na vytvoření etiopského vojenského muzea. Znovu požádal etiopskou stranu o pomoc při vyhledání tanků typu AH-IV, nebo jejich pozůstatků, s cílem rekonstrukce a zařazení do sbírek ústavu. Tyto malé tanky byly vyrobeny v roce 1948 a zařazeny do výzbroje tehdejší císařské etiopské pozemní armády.

Náměstek Kopečný byl přijat vrchním ředitelem etiopské federální policie Endashawem Tasewem. České firmy pak vedení policie představily svou nabídku.

Mise v Etiopii umožnila po nedávné restrukturalizaci ve vedení místních ozbrojených složek osobní navázání nových kontaktů. Současně byla upevněna a podpořena běžící spolupráce, zejména s vojenským letectvem. Cesty do Etiopie se zúčastnily mimo jiné firmy, které zde s cílem průniku na  trh zahájily konkrétní administrativní kroky.  

Závěrem mise uctili náměstek Kopečný, generál Knížek a přidělenec obrany při velvyslanectví České republiky v Nairobi podplukovník Abonyi na addis abebském katolickém hřbitově památku plukovníka Rosíka, který působil v Etiopii jako poradce císaře Haile Selassieho I.  

Velvyslanec České republiky Pavel Mikeš uspořádal u příležitosti cesty zástupců českých výrobců obranného a bezpečnostního  průmyslu, vedených náměstkem ministra obrany České republiky Tomášem Kopečným, v Džibuti a Addis Abebě společenské podniky, kterých se zúčastnili významní představitelé místních ozbrojených složek.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Addis Abebě (Etiopie). Autor: Martin Lubojacký.

• Teritorium: Džibutsko | Etiopie
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme