Mise českých firem důlního průmyslu do Kosova

Velvyslanectví ČR v Prištině připravilo podnikatelskou misi českých firem důlního průmyslu do Kosova. Mise proběhla ve dnech 20.–22. září 2023 pod hlavičkou projektu ekonomické diplomacie (PROPED) s podporou MZV ČR a MPO ČR.

Hlavním cílem projektu bylo umožnit českým exportním firmám představit jejich služby, technologie a výrobky z oblasti důlního průmyslu nejvýznamnějším představitelům kosovských dolů a společnosti Kosovo Energy Corporation (KEK), která většinu dolů vlastní.

Ilustrační fotografie

Z české strany se mise a jednání s kosovskými partnery zúčastnili vrcholní manažeři firem Báňské projekty Ostrava, ENELEX, NOEN a TATRA, a dále vedení společenství firem CDT – Česká dobývací technika. Z kosovské strany se jednání zúčastnili prezident a předseda představenstva společnosti KEK, a dále provozní a techničtí ředitelé KEK a dolu Obilič.

ExportMag.cz: Exportní aliance? Staví vzorové chytré město, šíří slávu českého piva

Představitelé českých firem navštívili sídlo hnědouhelného dolu Obilič, kde jednali s vedením dolu a zástupcem Ministerstva hospodářství Kosovské republiky o možnostech dodávek českých technologií, zařízení a služeb pro údržbu, renovaci a zvýšení účinnosti provozů. Druhé významné jednání s kosovskými partnery se uskutečnilo v sídle společnosti KEK, kterého se zúčastnili představitelé KEK, dolu Obilič a Ministerstva hospodářství Kosovské republiky.

Mise byla podpořena konáním Česko-kosovské smíšené obchodní komise v Prištině, která se uskutečnila ve stejném termínu, jako podnikatelská mise. Českou ministerskou delegaci vedl M. Pospíšil, ředitel Odboru zahraničně ekonomických politik MPO ČR, kosovskou pak M. Arifaj, náměstek partnerského ministerstva.

PROPED poskytl českým firmám příležitost představit své služby, technologie a výrobky pro kosovský důlní průmysl přímo konkrétním odpovědným manažerům z oblasti kosovského důlního průmyslu. Mise českých firem do Kosova zvýšila povědomí o špičkové kvalitě českých důlních technologií a zájem kosovské strany o budoucí spolupráci.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Prištině (Kosovo). Autor: Květoslav Sulek, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Evropa | Kosovo | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Nerostné suroviny a polotovary

Doporučujeme