Mise CzechInvestu: do Argentiny s těžebními technologiemi, do Brazílie s robotikou

CzechInvest doprovází české firmy na technologické mise do zahraničí.Důlní technika, geologie, materiálový výzkum a dekontaminace. O zkušenosti z těchto oblastí se Češi loni podělili se svými kolegy z Argentiny. V doprovodu agentury CzechInvest zavítali zástupci státního podniku Diamo, České geologické služby, Ústavu struktury a mechaniky hornin Akademie věd ČR, Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, ale i soukromých firem přímo do této jihoamerické země.

„Argentina se snaží dohnat mnohaleté zpoždění v oblasti využití svých přírodních zdrojů a hledá pomoc při aplikaci nejmodernějších technologií průzkumu i těžby,“ vysvětlil cíl argentinské technologické mise Jiří Krechl, vedoucí Oddělení podpory výzkumu, vývoje a inovací agentury CzechInvest.

Během pěti dní na přelomu října a listopadu 2018 navštívili Češi klíčové argentinské instituce, sdružení firem a největší univerzitu v Argentině Universidad de Buenos Aires. Vydali se i do provincie Jujuy na pomezí Argentiny, Chile a Bolívie, kde si prohlédli důl na lithium Exar. Argentina patří k předním světovým producentům lithia a těžba tohoto kovu se tam provádí technologicky velmi jednoduchým způsobem.

Na závěr se delegace setkala s reprezentací vlády provincie Salta. V Argentině mají provincie velkou samostatnost a Salta patří k těm, kde se nachází řada perspektivních nebo již otevřených nalezišť minerálů. Chce je využívat intenzivněji, ale udržitelným a k životnímu prostředí šetrným způsobem. 

Prezentujeme Česko jako vyspělou zemi

Technologické mise pořádá agentura CzechInvest s cílem rozšířit mezinárodní spolupráci českého výzkumu a vývoje. Jsou zaměřené na progresivní obory a prezentují Českou republiku v zahraničí jako technologicky vyspělou zemi, která je schopná spolupracovat na vývoji nových technologií s potenciálem průmyslové aplikace. Představují českou výzkumnou infrastrukturu a možnosti jejího využití pro zájemce o investování v České republice či společné výzkumné projekty.

Technologické mise jsou zpravidla úzce sektorově vymezeny a jejich program je ušit na míru účastníkům. Od tradičních obchodních misí se liší svým důrazem na hledání dlouhodobých partnerství ve výzkumu a vývoji, jež jsou výhodná pro všechny zúčastněné strany. Vedle technologických misí organizuje CzechInvest také návštěvy zahraničních výzkumníků v České republice.

Připravujeme misi inovativních firem

Mise do Argentiny byla součástí projektu ekonomické diplomacie Ministerstva zahraničních věcí České republiky a spoluorganizovalo ji Velvyslanectví České republiky v Buenos Aires. Odstartovala spolupráci Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava s Universidad de Buenos Aires.

Také se stala začátkem současných jednání o projektu speciálního laseru, který by pro Comisión Nacional de Energía Atómica mělo vyvinout české hi-tech laserové centrum HiLASE. A díky ní by se také měla zintenzivnit vzájemná výměna profesorů a studentů mezi oběma zeměmi.

S Latinskou Amerikou se agentura CzechInvest snaží rozvíjet vztahy dlouhodobě. Například v roce 2017 doprovodila desítku českých firem a institucí do Chile, kde s nimi navštívila také největší povrchový důl na světě Chuquicamata, který prochází transformací na důl hlubinný, či observatoř Paranal.

I v tomto případě obě strany sdílely své zkušenosti z oblasti důlního průmyslu. V druhé polovině letošního roku připravuje CzechInvest ve spolupráci s tamějším českým zastupitelským úřadem a ministerstvem průmyslu a obchodu misi českých inovativních firem a výzkumných institucí do Brazílie. Zaměří se na rozvoj obchodních příležitostí v robotice, optoelektronice a souvisejících odvětvích.

Od Mexika po Japonsko

Technologické mise uspořádané CzechInvestem v letech 2015 až 2018

USA
Květen 2015
IT a pokročilé materiály

Mexiko
Červen 2015
pokročilé strojírenství a materiály, mechatronika

Velká Británie
Září 2015
biomedicína

USA
Listopad 2015
robotika, kybernetika

Kolumbie
Duben 2016
Smart City technologie

Korea
Září 2016
optika, fotonika, laserové systémy

USA
Říjen 2016
automobilový průmysl, energetika

Estonsko
Listopad 2016
kybernetická bezpečnost, e-government

Japonsko
Duben 2017
robotika, kybernetika, Průmysl 4.0

Kanada
Květen 2017
letecký a kosmický průmysl

Chile
Listopad 2017
těžební průmysl

Hongkong a Čína
Listopad 2017
kybernetická bezpečnost, finanční technologie

Japonsko
Květen 2018
fotonika, optika

Korea
Květen 2018
robotika

Kanada
Září 2018
umělá inteligence

Argentina
Říjen 2018
těžební průmysl

 


Převzato z časopisu Export a podnikání, přílohy týdeníku Euro a měsíčníku Profit, vycházející ve spolupráci s agenturou CzechTrade a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Autor článku: Petra Sivová, Vedoucí Oddělení komunikace a tisková mluvčí CzechInvestu.
Rubrika časopisu na euro.cz

• Teritorium: Amerika | Argentina | Brazílie | Zahraničí

Doporučujeme