Místní trh a příležitosti pro české firmy na Jamajce

Jamajka je jeden z ostrovů Velkých Antil v Karibském moři. Podnebí je tropické, a přestože ostrov spadá do oblasti s častým výskytem hurikánů, patří Jamajka mezi turistické ráje. Jaké obchodní příležitosti Jamajka nabízí?

Významným obchodním partnerem Jamajky jsou v mnoha oblastech Spojené státy. Jamajka vyváží (nejen) do USA především velké množství zemědělské produkce, která je pro ostrov typická.

Ilustrační fotografie

Zemědělství přispívá k tvorbě HDP téměř 20 % a pracovní příležitost poskytuje celé šestině práceschopného obyvatelstva. Na Jamajce se pěstuje cukrová třtina, citrusy, kokos, banány, tabák či káva. Některé položky zemědělské produkce se následně zpracovávají a poté vyváží. Jde například o kávu, tabák či rum.

Významné místo má na Jamajce rybolov, který je častým zdrojem obživy, má ale zároveň negativní vliv na přírodu. Rybářské sítě poškozují často korálové útesy, kterými je Jamajka lemována.

Hlavní podíl, více než polovinu, představují na tvorbě HDP Jamajky služby, což nepochybně souvisí a cestovním ruchem. Na něm je jamajská ekonomika závislá, a proto si jej do jisté míry hýčká. Pro Jamajku má velký význam těžba nerostů. Těží se zde zejména bauxit, ale také rudy obsahující například olovo či zinek. Velké množství těchto nerostů se následně vyváží do mnoha částí světa, protože Jamajka vlastní kapacity na zpracování rud nemá. V nevelkém rozsahu je na Jamajce zastoupen také oděvní průmysl.

Jihoameričané jsou posedlí krásou. Investují do ní navzdory krizi

Jamajská ekonomika prochází v posledních letech obdobím konsolidace. Potěšitelná je skutečnost, že program ekonomických reforem pokračuje i přes střídání opozice a současné vládní strany u moci. Obě strany se shodují v názoru, že zahraniční investice jsou cestou, jak zvýšit výkon ekonomiky a zlepšit životní úroveň obyvatelstva. Proto bylo zavedeno několik reforem na oživení investičního klimatu v zemi.

Hlavní brzdou ekonomického pokroku země byla v minulosti byrokracie a korupce, které ztěžovaly život nejvíce právě investorům. Situace se v tomto ohledu zlepšuje, i když ani byrokracie, ani korupce ze země ještě zdaleka nevymizely. Hospodářské a diplomatické působení v Karibiku a zejména na Jamajce však v posledních letech intenzivně prohlubuje Čína. Dochází zde k realizaci významných infrastrukturních a průmyslových projektů financovaných čínskými investory, kteří za své investice získávají štědré výhody v podobě daňových pobídek či bezplatných pronájmů lukrativních pozemků.

Ilustrační fotografie

Jamajská vláda však přistupuje k čínským investicím velmi vstřícně, kritice jsou vystaveny jen u menší části obyvatelstva vyjadřující spíše environmentální nežli geopolitické obavy z čínského působení v zemi. Důvodem tohoto postoje je skutečnost, že se jamajské hospodářství bez zahraničních investic v současné době neobejde a protiváha investic z ostatních zemí (s výjimkou Španělska v oblasti cestovního ruchu) prozatím chybí.

Sílící stabilita jamajské ekonomiky však vytváří v zemi také volné finanční prostředky, které budou k dispozici čím dál více i pro nákup zboží a chybějícího vybavení. Dobrým příkladem možnosti využití těchto prostředků může být oblast zdravotnictví, kde se potřeba zlepšení zdravotní péče projevuje pravděpodobně naléhavěji než v jiných oblastech. Zde se tak postupně otvírají možnosti i pro české firmy a dodávky jejich zdravotnického vybavení.

Příležitosti pro české firmy nabízí na Jamajce také oblast služeb a vše, co se službami souvisí, dále oblast energetiky (obnovitelné zdroje), letecká doprava, oblast informačních technologií, stavebnictví, logistika a uplatnit by se zde mohly také dodávky minipivovarů pro restaurace a turistické komplexy a dodávky zařízení pro úpravu pitné vody a pro čištění odpadních vod.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky ve Washingtonu (Spojené státy americké). Autorka: Aneta Baudyšová.

• Teritorium: Amerika | Jamajka | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Cestovní ruch, volný čas

Doporučujeme