Místopředseda vlády ČR podpořil české exportéry na Ukrajině

Zástupci českých firem zajímajících se o ukrajinský trh se ve dnech 19. a 20. října 2021 zúčastnili mise na Ukrajinu vedené místopředsedou vlády, ministrem průmyslu a obchodu a ministrem dopravy Karlem Havlíčkem.

Cesta byla realizována za podpory projektu na podporu ekonomické diplomacie (PROPED) v úzké koordinaci Zastupitelského úřadu ČR v Kyjevě se Svazem průmyslu a dopravy ČR, Komorou pro hospodářské styky se SNS, Obchodně-průmyslovou komorou Ukrajiny a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy Karel Havlíček uskutečnil dvoudenní pracovní cestu na Ukrajinu. Na zahraniční misi ho doprovázela padesátičlenná delegace českých podnikatelů.

O rozvoji česko-ukrajinské hospodářské spolupráce jednal za účasti českých firem s vicepremiérem a ministrem pro otázky strategických odvětví průmyslu (a předsedou ukrajinské části česko-ukrajinské Mezivládní komise pro hospodářskou, průmyslovou a vědeckotechnickou spolupráci) Olehem Uruským, prvním vicepremiérem a ministrem ekonomiky Oleksijem Ljubčenkem a ministrem infrastruktury (dopravy) Oleksandrem Kubrakovem. Náměstkyně Silvana Jirotková naopak podpořila české firmy během jednání na ministerstvu digitální transformace.

V zájmu rozšíření investiční, obchodní a ekonomické spolupráce obě strany připravili podnikatelské fórum a B2B jednání k navázání užitečných kontaktů. Akce se zúčastnilo okolo 120 představitelů místních podniků a státní správy. Firmy jednaly o spolupráci v energetice, stavebnictví, strojírenství, civilním letectví, zemědělství, digitalizaci průmyslu a IT. Značný zájem z ukrajinské strany rovněž zaznamenali i čeští zástupci ze zdravotnictví a finančních organizací.

Akce tak byla vítanou možností k setkání zástupců českých a ukrajinských podnikatelských subjektů a přispěla k rozšiřování možností uplatnění pro české firmy v zahraničí.

U zahájení fóra byl přítomen Karel Havlíček, který společně se svým protějškem O. Uruským zahájil česko-ukrajinské podnikatelské fórum. Přítomnost v Kyjevě využil i k návštěvě oficiální české expozice na veletrhu Mining & Minerals Expo 2021.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Kyjevě (Ukrajina).

• Teritorium: Evropa | Ukrajina | Zahraničí

Doporučujeme