Mistry tradiční rukodělné výroby se v Libereckém kraji stali tesař a sklářka

Další dva řemeslníci z regionu obdrželi ocenění Mistr tradiční rukodělné výroby. Jsou jimi tesař Petr Klíma a sklářka Jarmila Volejníková.

Ocenění se udělují na dobu neurčitou a jeho držitelé mimo jiné získají i logo, které mohou používat k propagaci svých výrobků. O udělení titulu rozhoduje Rada Libereckého kraje.

Jarmila Volejníková kromě foukání do forem a chemicky náročného stříbření perlí ovládá všechny procesy výroby | Liberecký kraj

„Každým rokem přibydou do seznamu Mistrů tradiční rukodělné výroby, na návrh Muzea Českého ráje jako pověřeného pracoviště pro tradiční lidovou kulturu, další jména výjimečných řemeslníků. Velmi si vážíme toho, že udržují tradiční řemesla živá,“ uvedla Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Petr Klíma se profesionálně věnuje tradičnímu šindelářství a tesařskému řemeslu. Ručně štípaný šindel, který vyrábí, dosahuje vysoké kvality a trvanlivosti. Od dětství se zajímal o práci se dřevem. Po absolvování základního kursu pro tesaře se rozhodl vystudovat tento obor na Středním odborném učilišti v Trutnově. Dálkové studium si doplnil o praktickou výuku pod vedením tesaře Ondřeje Protivy. Sám se naučil ručně vyrábět šindel, který chápe jako logický doplněk k tesařskému řemeslu.

Od roku 2018 se pyšní oceněním Regionální produkt Český ráj pro jeho štípaný modřínový šindel, repliky historických luků a šípů a řezbářské nože. V současnosti se zabývá především tradiční tesařskou výrobou a pokládáním štípaného šindele. Ke své práci používá převážně ruční nástroje, které, jak sám uvádí, může odnést v jedné bedně. S těmito nástroji vyrábí a staví vlastní konstrukci střechy a pokládá dřevěný štípaný šindel. 

Petr Klíma se profesionálně věnuje tradičnímu šindelářství a tesařskému řemeslu | Liberecký kraj

Jarmila Volejníková pracuje v rodinné firmě Rautis, jejíž výroba ozdob pro vánoční strom z foukaných skleněných perliček se v roce 2019 dočkala zápisu na reprezentativní seznam kulturního dědictví lidstva UNESCO. V roce 2022 byla nominována i na titul Mistr tradiční rukodělné výroby Libereckého kraje. Výrobu vánočních ozdob dobře znala od své babičky.

V provozovně v Poniklé, kde pracuje, začala pracovat na montáži nových vzorů zakázek. Kromě foukání do forem a chemicky náročného stříbření perlí ovládá všechny procesy výroby. I proto pracuje jako vzorkařka.

Ve spolupráci Barborou Kulhavou, spolumajitelkou rodinné firmy, vytváří nové kolekce vyráběných vzorů. Významně se podílí na řešení organizace výroby, předává své zkušenosti a znalosti kolegům perlařům, kteří se zabývají jednotlivými výrobními postupy. 

Redakčně upravená tisková zpráva Libereckého kraje

• Oblasti podnikání: Dřevařský a dřevozpracující | Sklo

Doporučujeme