MMR: České knihovny a depozitáře čeká díky IROP modernizace za 746 milionů

Díky Integrovanému regionálnímu operačnímu programu (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), získala péče o krajské knihovny a písemné památky významnou podporu. Celkem krajské knihovny dostanou více než 746 milionů korun z evropských peněz.

„Knihy v současné pandemické situaci, kdy se nemůžeme věnovat mnoha našim zájmům, hrají u spousty lidí významnou roli. Prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu jsme proto pro potřeby našich krajských knihoven uvolnili 746 milionů korun, aby se jejich služby mohly i nadále zkvalitňovat,“ říká náměstek Sekce evropských a národních programů Ministerstva pro místní rozvoj Zdeněk Semorád.

Ústecká knihovna propojuje Čechy se sousedy

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem je jednou z velkých investicí do paměťové kultury. V rámci dvou projektů IROP už byla dokončena rekonstrukce historické vily ve Velké Hradební a do konce roku 2021 by měla stát i nová budova depozitáře Evropské knihovny. „Knihovna se zabývá ochranou a uchováváním evropského kulturního bohatství, je otevřená i mezinárodní spolupráci, snaží se navazovat užší vztahy s knihovnami v sousedním Sasku a spolupracovat na přeshraničních projektech,“ vysvětluje evropské označení knihovny Hana Pateliotisová z odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Nový depozitář budovaný za více než sto milionů korun pojme knihovní fond roztříštěně uložený v budovách na okraji města, což zefektivní správu fondu a kromě rychlejšího vyřizování požadavků uživatelů i sníží náklady na provoz knihovny. I zde bude veřejnosti přístupná studovna a čítárna.

Za bezmála osmatřicet milionů korun z evropských fondů prošla rekonstrukcí historická vila v centru města. Budova nyní splňuje prostorové požadavky na moderní knihovnu, včetně bezbariérového přístupu. „Došlo ke zkrácení doby od rezervace k výpůjčce,“ říká Hana Pateliotisová; v minulosti totiž byly knihy skladovány roztříštěně v několika objektech a čtenáři na ně museli čekat.

Ve zrekonstruované vile byl umístěn fond cizojazyčné literatury, fond oddělení časopisů a novin a byla sem přesunuta knihařská a grafická dílna. Knihovna návštěvníkům nyní nabízí studovny, čítárny, multifunkční sál a dokonce i posezení v kavárně Knihomolka. Kovidová situace bohužel komplikuje rozjezd znovuotevřené knihovny, podle Hany Pateliotisové přišlo do knihovny o čtyřicet procent méně návštěvníků. Na druhou stranu vzrostl zájem o online služby ‒ téměř o desetinu se zvýšil celkový počet virtuálních návštěvníků a víc než dvousetkrát narostl zájem o vstup do databází a dalších elektronických zdrojů.

Olomoucká knihovna získala čtyřicet kilometrů regálů

Na zelené louce vyrostl za sto milionů korun nový depozitář Vědecké knihovny v Olomouci. Ta ještě před výstavbou nového objektu na konci roku 2015 schraňovala knižní fond čítající 2 188 930 svazků. „Polovina knižního fondu byla umístěna v nevyhovujících prostorách,“ říká Pavlína Vašínová z odboru investic Krajského úřadu Olomouckého kraje. Knihy přitom byly uloženy v sedmi různých budovách, což znamenalo, že byly dostupné čtenářům až druhý den po objednání. Navíc v nevyhovujících objektech nevládly vhodné klimatické podmínky.

Nový depozitář má téměř čtyřicet tisíc metrů regálů, což představuje kapacitu na zhruba 25-30 let. Po otevření sem knihovna přestěhovala zhruba milion a čtvrt svazků, takže jí zbývá volný prostor ještě na zhruba patnáct až dvacet roků. Součástí nového depozitáře je i restaurátorské, mikrofilmovací a digitalizační pracoviště, kde se restaurují archiválie, zhotovují jejich černobílé a barevné reprodukce a digitalizují archivní dokumenty. Olomoucká knihovna už od roku 1807 disponuje právem povinného výtisku z území celé Moravy ‒ což znamená, že každý rok se její knižní fond rozroste zhruba o třicet tisíc jednotek.

IROP pomohl i městské knihovně v Žatci

Zhruba dvanáct evropských milionů přispělo k rekonstrukci Městské knihovny v Žatci, která je zapsaná na seznamu světového dědictví UNESCO a byla podpořena v rámci výzvy IROP na obnovu památek. Historická památka se nacházela v nevyhovujícím stavebně-technickém stavu, z mykologického hlediska dokonce ve stavu havarijním. Některé části krovu byly vážně narušené působením dřevokazných škůdců. Kromě opravy krovu a stropu, výměny oken, nové fasády i vnitřních omítek, žlabů, podlah a světel se knihovna dočkala i novinek, které zpříjemňují služby čtenářům. Jednou z nich je rozšíření prostoru na hradbách, který slouží k posezení, další vymožeností je bibliobox před knihovnou, do kterého mohou čtenáři vracet výpůjčky i po uzavření knihovny.

Kvůli covidu mají zavřeno, fungují ale online

I v době proticovidových opatření pořádají knihovny zajímavé akce pro veřejnost. V ústecké Severočeské vzdělávací knihovně například od 5. března na blogu dětského oddělení běží výtvarná Březnová dílna pro děti nebo 15. března seminář Jak zvládat mimořádné období a krizové situace. Vědecká knihovna v Olomouci plánuje na dnešek 10. března online výpravu na Balkán.

IROP v rámci výzvy určené krajským knihovnám podpořil 12 projektů deseti krajských knihoven celkovou částkou 746,6 mil. Kč. 5 projektů je již ukončeno, zbývající projekty se postupně realizují.

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme