MMR: Česko nebude vracet peníze do rozpočtu Unie. Splnilo podmínky čerpání fondů EU

České operační programy splnily pravidlo n+3 pro rok 2021. V praxi to znamená, že veškeré peníze zůstanou v Česku a nebudou se muset vracet zpět do evropského rozpočtu.

Pravidlo programy splnily dokonce s předstihem – k naplnění měly čas do konce tohoto roku.

„Pravidlo n+3 určuje, že členské státy Evropské unie musejí do tří let vyčerpat prostředky přidělené v daném roce. Pokud by některý z programů nenaplnil pravidlo na 100 %, museli bychom nepoužité peníze vracet do rozpočtu Unie,“ vysvětlila ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. „Toto zásadní pravidlo jsme splnili u všech programů už čtvrtý rok po sobě a všechny peníze tak mohly být použité na rozvoj České republiky. To je důkazem, že se nám dlouhodobě daří z fondů EU prostředky čerpat a efektivně je investovat,“ dodala ministryně.

Českým příjemcům bylo do konce července 2021 proplaceno více než 440 miliard korun, což odpovídá 67 % z celkové částky, kterou ČR disponuje v tomto programovém období. Ministerstvo pro místní rozvoj očekává, že tyto hodnoty budou nyní postupně stoupat s tím, jak se nám blíží konec programového období.

Od počátku programového období 2014–2020 bylo ke konci července 2021 vyhlášeno kumulativně za všechny programy 1 151 výzev. Žadatelé z Česka už také mají tzv. pod smlouvou více než 641,5 miliard korun, to je skoro 98 % z celkové alokace programového období.

Pravidlo n+3 ovlivňuje časovou způsobilost výdajů. V praxi to znamená, že například finanční prostředky vyjednané pro členský stát pro rok 2018 musejí být reálně vyčerpány nejpozději do tří let – tj. do konce roku 2021. Rok 2021 byl čtvrtým rokem, kdy na úrovni všech programů muselo dojít ke splnění pravidla n+3.

• Teritorium: Česká republika | Evropa
• Témata: Financování z EU

Doporučujeme