MMR: Čeští příjemci dotací už mají pod smlouvou více než 90 % prostředků současného programového období

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) hostilo v úterý 13. října online jednání Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy (Rada ESIF) na pracovní úrovni. Rada na svém pravidelném setkání projednala pokrok v čerpání evropských fondů, legislativní přípravu na nové programové období i návrh alokace pro jednotlivé operační programy.

„Na průběžných číslech je vidět, že se blížíme k úspěšnému ukončení tohoto programového období. Žadatelé o evropskou podporu už mají přislíbeno 570 miliard korun, to je více než 90 procent z celkové, pro Česko vyjednané částky pro  programového období 2014-2020,“ říká náměstkyně pro řízení sekce koordinace evropských fondů a mezinárodních vztahů Daniela Grabmüllerová.  „Dobrou zprávou také je, že všechny české programy splnily i v roce 2020 takzvané pravidlo n+3, což znamená, že z poskytnutých evropských peněz nebudeme muset nic vracet,“ dodala náměstkyně.

Od začátku současného programového období do 30. září 2020 bylo vyhlášeno 1104 výzev s alokací přesahující 816 miliard korun. Nejvyšší finanční objem vyhlásily operační programy Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (317 výzev v objemu více než 178 miliard korun), Doprava (77 výzev v objemu 157,4 miliard korun) a Integrovaný regionální operační program (95 výzev v objemu 150,3 miliard korun).

U Evropské komise bylo zažádáno o proplacení 304,8 miliard korun, což představuje téměř 50 % celkové alokace tohoto programového období, která činí 624 miliard korun. Příjemcům bylo proplaceno 354,5 miliard korun, které odpovídají 56,8 % z celkové alokace. Největší objem financí příjemcům proplatil vzhledem ke své alokaci Program rozvoje venkova (konkrétně více než 76 % své alokace odpovídající skoro 46 miliardám korun). Nejvíce peněz celkem proplatily příjemcům Operační program Doprava (70 miliard korun) a Integrovaný regionální operační program (skoro 60 miliard korun).

Předmětem jednání Rady ESIF byl také stav vyjednávání legislativy pro nadcházející programové období 2021–2027, konkrétně stav přípravy Dohody o partnerství a operačních programů, Fond pro spravedlivou transformaci, Plán spravedlivé územní transformace, 2. a 3. pilíř Mechanismu pro spravedlivou transformaci a návrh rozdělení prostředků mezi jednotlivé programy v novém programovém období. Veřejnosti budou návrhy programů představeny na online konferenci Evropské fondy po roce 2020: Budoucnost politiky soudržnosti v Česku 3. listopadu 2020.

• Teritorium: Česká republika
• Témata: Financování z EU

Doporučujeme